Tilkallingsvikarer «team barn» høsten 2016

Selv om vi har et stabilt personale, er det et jevnt behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikarer og som kan kontaktes hvis behov oppstår.


Informasjon

Tjenesteenheten psykiskhelse og habilitering har avlastningstilbud/helsetilbud til barn med komplekse medisinske utfordringer/hjelpebehov. Det vil bli gitt helsefremmende tiltak ovenfor de barna det gjelder og avlastning til foreldrene. Tilbudet foregår både i hjem og i egen avlastningsbolig tilrettelagt for denne type tjeneste. Barn med medisinsk komplekse utfordringer må være under konstant tilsyn og det er utarbeidet rutiner for iverksetting av tiltak
I teamet jobbes det 3 delt turnus, med dag, kveld og nattevakter, samt 3 hver helg.

Vi har nå behov for tilkallingsvikarer for ulike vakttyper.  

Har du erfaring med barn med komplekse medisinske utfordringer, kompetanse og erfaring med teknisk medisinsk utstyr, Erfaring med barns utvikling og ett godt faglig klinisk blikk er dette en fordel, men nødvendig opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper som er ønskelig er at du kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team. At du er motivert og fleksibel, samt at du kan håndtere stress og akutte situasjoner.


Om søknaden
Søknaden vil være gyldig til og med 30.09.2016. Vær oppmerksom på at denne søknaden ikke er til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Vennligst følg med på kommunens hjemmeside under ledige stillinger eller i avisene.
En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden sin, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere blir kontaktet for et intervju/samtale.


Kvalifikasjoner


Det er behov for tilkallingsvikarer som er:
•    vernepleiere
•    sykepleiere
•    helsefagarbeidere
Andre relevante yrkesgruppe/ufaglært vil også kunne vurderes, men personlig egnethet vil bli vektlagt i sterk grad.

Kontaktperson

Nærmere opplysinger om stillingene fås ved henvendelse til:
Enhet for psykisk helse og habilitering, Soneleder Marie Seland, tlf 97 95 95 88 / 38 33 42 64


Søknadsfrist og skjema

Søknadsfrist er 30.09.2016.
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til søknadsskjema.

Sist oppdatert: 26. juli 2016