Veileder i flyktningetjenesten i NAV

Flyktningtjenesten i Lyngdal kommune er organisert i NAV. Teamet består av to miljøarbeidere, to programrådgivere og en økonomiansvarlig. Hovedarbeidsoppgavene er å bosette, integrere og kvalifisere nyankomne flyktninger til arbeid og utdanning, gjennom deltakelse i introduksjonsprogrammet.

Det er nå ledig en 100 % fast stilling som veileder. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
Søknadsfrist er 18.02.2016.

Informasjon

NAV Lyngdal skal følge opp brukere og arbeidsgivere i forhold til arbeid, aktivitet, rekruttering og omstilling. Vi har for tiden 21 ansatte, med forskjellig bakgrunn, utdanning og opprinnelse. Vi har et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

 

Lyngdal kommune bosatte 61 flyktninger i 2015 og skal bosette 58 i 2016. I den forbindelse skal bemanningen økes. Vi har behov for deg som har stort nettverk, kjenner arbeidslivet lokalt og regionalt, kan ha varierte arbeidsoppgaver og er fleksibel i forhold til arbeidstid, da ettermiddagsjobb må påberegnes.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver og engasjerte kollegaer
 • gode muligheter til personlig og faglig
 • en tjeneste som er i stadig utvikling og endring
 • tilsetting på kommunale vilkår, etter gjeldende tariffavtale

Oppgaver

 • oppfølging av bosatte familier med fokus på å bedre integrering i det norske samfunnet og bedring av barnas situasjon
 • oppfølging og veiledning i hjemmet, på skolen, i fritidsaktiviteter og nettverksbygging
 • veiledning av flyktninger i introduksjonsprogrammet, informasjon og kartlegging før oppstart, utarbeiding av individuell plan, oppfølging i programperioden og i et år etter endt introduksjonsprogram
 • saksbehandling etter lov om introduksjonsordninger, utarbeidelse av aktivitetsplaner og arbeidsevnevurderinger etter standard for arbeidsrettet oppfølging i NAV.
 • samarbeide med andre aktører

 

Kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • annen utdanning på tilsvarende nivå kan komme i betrakting
 • det er ønskelig med flerkulturell forståelse
 • gode kommunikasjons– og samarbeidsevner
 • høy arbeidskapasitet
 • du skal være effektiv, strukturert, pliktoppfyllende, resultatorientert og forståelsesfull
 • personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

 

Du må kunne jobbe selvstendig, men skal være lojal og deltagende i teamet. Det er viktig at du kan samarbeide og vet hvordan du skal motivere flyktningene slik at de kan aktivt delta i integrerings- og kvalifiseringsløpet. 

Lyngdal kommune og NAV er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NAV er en IA -virksomhet og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsleder i flyktningetjenesten, Zvezdana Malbasa - mobil 94506012 og/eller epost zvezdana.malbasa@nav.no

Søknadsfrist og -skjema

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadsfrist er 18.02.2016. 

Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 27. januar 2016