Vernepleier, 75% fast stilling

Enheten psykisk helse og habilitering har ledig en fast 75 % stilling for vernepleier. Søknadsfrist er 23.06.2016.

Informasjon

Enheten psykisk helse/habilitering fatter vedtak om tjenester innenfor praktisk bistand og praktisk bistand og opplæring, aktivitetstilbud, psykisk helse- og rus arbeid, støttekontakt/fritidskontakt, BPA. Avlastning og omsorgslønn. Kjernevirksomheten i enheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nærmeste overordnede er enhetsleder som sammen med fire avdelingsledere/soneledere utgjør enhetens lederteam.

Habiliteringstjenesten er inndelt i to soner med hver sin soneleder som innehar overordnet fag- og personalansvar. Habiliteringstjenestene gir ulike typer bistand til mennesker med sammensatte behov. En del av brukerne bor i bofellesskap og noen bor i egne boliger.

Vi har nå ledig følgende stilling f.t. ved arbeidssted i Gartneriveien 23 :

 • 75 % fast stilling som vernepleier med mulighet for 25 % vikariat frem til 19.03.17 (dvs. totalt 100 % tom. 19.03.17)

 

Det tilbys:

 • spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet
 • opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • godt arbeidsmiljø
 • gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet
 • gode pensjonsvilkår i KLP

Avlønning skjer i hht. gjeldende tariff.
Stillingen krever at en leverer politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Oppgaver

 • arbeid i skoleteam (Gartnerveien 23)
 • atferds terapeutisk arbeid
 • faglig veiledning og koordinator for individuelle planer
 • pleie, omsorg og behandlingsrelatert oppfølging

Kvalifikasjoner

 • offentlig godkjent utdanning som vernepleier
 • erfaring fra arbeid med målrettet miljøarbeid

 

Arbeidserfaring og kompetanse/erfaring en bør ha:

 • erfaring med å gi veiledning, saksbehandle og ansvar for individuell pla
 • gode kommunikasjons ferdigheter.
 • være kreativ i utøvelse av arbeidsoppgaver.
 • erfaring i bruk av ulike kartleggingsmetoder
 • gode samarbeids ferdigheter, både i team og mot andre faginstanser
 • bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • tar initiativ, ansvar og liker utfordringer
 • kjennskap til bruk av atferdsanalyse som arbeidsverktøy
 • erfaring med helse- og omsorgslovens kapittel 9
 • kunnskap/kjennskap til autismespekterforstyrrelser, atferds analytisk arbeid og ASK    

Kontaktperson

 

Nærmere opplysinger om stillingene fås ved henvendelse til Marie Seland, tlf. 97 95 95 88  (Gartneriveien 23).

Søknadsfrist og -skjema

 

Søknadsfrist er 23.06.2016.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 08. juni 2016