Enhetsleder/rektor ved Årnes skole

Det er ledig stilling som enhetsleder/rektor ved Årnes skole. Skolen har ca. 20 fast tilsatte og ca. 125 elever. Nåværende leder blir pensjonist og stillingen blir ledig fra 01.08.2017. Søknadfrist er 02.03.2017.

Informasjon

Skolene i Lyngdal har særlig fokus på relasjoner, vurdering for læring og lesing.
Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht § 10-9 i Opplæringlova legges frem før tiltredelse. Lønn etter avtale.

Oppgaver

Enhetsleder/rektor er faglig, pedagogisk og administrativ leder for skolen, og har ansvaret for skolen sin samlede virksomhet. Enhetsleder/rektor har rådmannen som sin nærmeste overordnede og går inn i kommunens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

For stillingen er det ønskelig med en pedagog som har erfaring og/eller tilleggsutdannelse innen ledelse og administrasjon. Det er viktig med vilje og lyst til å ta på seg det ansvaret som en sentral lederrolle fører med seg.

Stillingen er omfattende og krevende, og vi søker derfor en entusiastisk og målrettet person som har evne til å motivere, inspirere og skape gode samarbeidsforhold.
Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å ta kontakt med rådmann Norman Udland, tlf. 915 22 169, eller skolefaglig ansvarlig, Einar Handeland, tlf. 404 14 605.

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 02.03.2017.

Vi oppfordrer alle til å benytte elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 03. mars 2017