Ergoterapeut - koordinator for velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler

Helse- og omsorgstjenestene har ledig fast stilling med arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom velferdsteknologi / tekniske hjelpemidler / omsorg.

ERGOTERAPEUT - KOORDINATOR FOR VELFERDSTEKNOLOGI OG TEKNISKE HJELPEMIDLER - 100 % fast

Lyngdal kommune har for tiden sterkt fokus på å bygge opp en sammenhengende handlingskjede for tekniske hjelpemidler i kommunen.  Dette inkluderer både tradisjonelle tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi. Målet er at innbyggere med ulik type og grad av funksjonsbegrensninger skal få tilbud om rett hjelpemiddel til rett tid slik at de kan oppleve uavhengighet og verdighet i hverdagen, og bo lengst mulig i egen bolig.

Den nye stillingen skal ha fokus på at systemet for tekniske hjelpemidler i kommunen er lagt til rette basert på nasjonale føringer og lokale behov. Stillingen skal være orientert om utviklingen innen velferdsteknologi og jobbe både strategisk og operasjonelt med implementering av velferdsteknologi.

Stillingen er fast, men fordi Lyngdal kommune er i ferd med å bygge opp en solid handlingskjede for tekniske hjelpemidler, vil stillingen i starten fungere som en prosjektstilling. Hovedmålet med denne første prosjektfasen er bl.a. å kartlegge behov i kommunen, etablere kvalitative gode rutiner innen fagområdet både på brukernivå og personalnivå, bygge opp et godt informasjonssystem og bidra i arbeidet med strategisk plan for velferdsteknologi. Prosjektfasen vil sannsynligvis vare ut 2017

Når den første prosjektfasen er avsluttet, vil stillingen gå inn i en mer operasjonell og til dels brukerrettet funksjon. Fokus på velferdsteknologi vil fortsatt være både strategisk og operasjonelt. Deltakelse og oppfølging av pågående velferdsteknologisatsing i Helsenettverk Lister vil være sentralt. Hvordan stillingens innhold helt konkret vil være, vil avhenge av resultatet av den første prosjektfasen.

Stillingen er organisert i helse- og omsorg, men følger også opp tekniske hjelpemidler ved behov i skole, barnehage, SFO og andre fritidsarena. Nærmeste leder er for tiden helse- og omsorgsfaglig ansvarlig. Dette kan bli endret ved ny organisering. Du vil ha et tett samarbeid med bl.a. ergo / fysio, ambulerende vaktmester, hjemmebasert omsorg, tjenestekontoret m.fl.

STILLINGENES ARBEIDSTID OG INNHOLD
•    Arbeidstiden er på dag.
•    Stillingene er ledig for tiltredelse fra d.d.

KVALIFIKASJONER
Utdanning:
•    Autorisert ergoterapeut
•    Andre treårige helsefaglige utdanninger med kompetanse innen velferdsteknologi / tekniske hjelpemidler kan også vurderes.
•    Ønskelig med inntil 1 års videreutdanning innen omsorgsteknologi eller annen relevant videreutdanning.

Arbeidserfaring/ annen erfaring:
•    Ønskelig med erfaring fra arbeid i kommunal sektor
•    Ønskelig med erfaring fra relevante fagområder
•    Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid og videre implementering

Personlige egenskaper:
•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•    Kan jobbe målbevisst og strukturert
•    Selvstendig og effektiv, både alene og i team
•    Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
•    Vilje til å stå på
•    Må beherske norsk skriftlig og muntlig


DET TILBYS:
•    Opplæring, oppfølging og faglig veiledning
•    Spennende, innovativ stilling
•    Gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper.
Stillingen lønnes i hht gjeldende tariff i forhold til høyskolestilling, evt. med krav om 1 års videreutdanning og praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.

Søknadsfrist: 08.06.17

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Anne Moi Bø, helse- og omsorgsfaglig ansvarlig, 993 66 229

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.


Lenke til søknadsskjema.


Sist oppdatert: 23. mai 2017