Fysioterapeut, 100% fast stilling

Lyngdal bo- og servicesenter har ledig en fast 100% stilling som fysioterapeut. Arbeidstiden er pr. dags dato på dagtid og stillingen er ledig fra d.d.
Søknadsfrist er 23.04.2017.

Informasjon

Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Fysioterapeutene arbeider i et tett samarbeid mellom korttidsavdelingen og hjemmebaserte tjenester, samt helsestasjon. Pr. d.d. er det totalt 2 stk à 100% stillinger fysioterapeut.

Enheten består av institusjon med skjermet avdeling, korttidsavdeling, langtidsavdeling, dagsenter, fysio-/ ergoterapi, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten er organisert i fire avdelinger med egne ledere som innehar overordnet personal- og fagansvar, men vi er i en omstillingsprosess og organiseringen kan bli endret. Det er rom for nytenkning og utvikling.

Lyngdal kommune planlegger å bygge et nytt Helsehus som skal stå ferdig i 2019/ 20. Der vil det bli nye flotte lokaler for fysioterapeuter i et tverrfaglig miljø, med treningslokaler, behandlingsrom, treningskjøkken m.m.

Det tilbys:

 • et godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
 • faglig utfordrende og spennende oppgaver
 • god pensjonsordning via KLP
 • gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet

Oppgaver  

 • utredning, funksjonsvurdering og behandling av pasienter på Lyngdal bo- og servicesenter; korttids- og langtidsavdeling og hjemmeboende eldre
 • behandling individuelt og i grupper, veiledning og rådgivning, tverrfaglig samarbeid - det er blant annet tett samarbeid med kommunens ergoterapeut
 • formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler
 • ressursperson ifht forflytningsveiledere i kommunen
 • veileder for turnuskandidat

Kvalifikasjoner 

 

Utdanning:

 • offentlig godkjent fysioterapeut

Arbeidserfaring/annen erfaring:

 • ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjeneste og med aldersgruppen voksne og eldre/geriatri
 • ønskelig med kjennskap til velferdsteknologi og hjelpemidler

Personlige egenskaper:

 • fleksibel og løsningsorientert, endringsvillig
 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team, samt evne til å arbeide selvstendig og tenke helhetlig
 • dyktighet innen skriftlig og muntlig kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner
 • stor arbeidskapasitet og gode dataferdigheter
 • er engasjert og motivert
 • takler høyt arbeidstempo
 • søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Stillingen lønnes i hht gjeldende tariff i forhold til stillinger med krav om høyskole og dokumentert praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.

Det kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og lov om helsepersonell §20a.

Kontaktpersoner 

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Maureen Johnsen, enhetsleder LBS, tlf 38 33 43 05 eller Hildegunn Vik Risnes tlf 97999601.

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 23.04.2017

 

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

 

Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

 

Sist oppdatert: 05. april 2017