Koordinator for velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler

Informasjon

Lyngdal kommune har for tiden sterkt fokus på å bygge opp en sammenhengende handlingskjede for tekniske hjelpemidler i kommunen. Dette inkluderer både tradisjonelle tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi. Målet er at innbyggere med ulik type og grad av funksjonsbegrensninger skal få tilbud om rett hjelpemiddel til rett tid slik at de kan oppleve uavhengighet og verdighet i hverdagen, og bo lengst mulig i egen bolig.

Helse- og omsorgstjenestene har ledig 100 prosent fast stilling med arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom velferdsteknologi / tekniske hjelpemidler / omsorg:

KOORDINATOR FOR VELFERDSTEKNOLOGI OG TEKNISKE HJELPEMIDLER

Den nye stillingen skal ha fokus på at systemet for tekniske hjelpemidler i kommunen er lagt til rette basert på nasjonale føringer og lokale behov. Stillingen skal være orientert om utviklingen innen velferdsteknologi og jobbe både strategisk og operasjonelt med implementering av velferdsteknologi.

Stillingen er fast, men fordi Lyngdal kommune er i ferd med å bygge opp en solid handlingskjede for tekniske hjelpemidler, vil stillingen i starten fungere som en prosjektstilling. Hovedmålet med denne første prosjektfasen er bl.a. å kartlegge behov i kommunen, etablere kvalitative gode rutiner innen fagområdet både på brukernivå og personalnivå, bygge opp et godt informasjonssystem og bidra i arbeidet med strategisk plan for velferdsteknologi. Prosjektfasen vil sannsynligvis vare ut 2017

Når den første prosjektfasen er avsluttet, vil stillingen gå inn i en mer operasjonell og til dels brukerrettet funksjon. Fokus på velferdsteknologi vil fortsatt være både strategisk og operasjonelt. Deltakelse og oppfølging av pågående velferdsteknologisatsing i Helsenettverk Lister vil være sentralt. Hvordan stillingens innhold helt konkret vil være, vil avhenge av resultatet av den første prosjektfasen.

Stillingen er organisert i helse- og omsorg, men følger også opp tekniske hjelpemidler ved behov i skole, barnehage, SFO og andre fritidsarena. Nærmeste leder er for tiden helse- og omsorgsfaglig ansvarlig. Dette kan bli endret ved ny organisering. Du vil ha et tett samarbeid med bl.a. ergo / fysio, ambulerende vaktmester, hjemmebasert omsorg, tjenestekontoret m.fl.

Arbeidstid og -innhold

 • Arbeidstiden er på dag.
 • Stillingene er ledig for tiltredelse fra d.d.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Utdanning:

 • Autorisert ergoterapeut.
 • Andre treårige helsefaglige utdanninger med kompetanse innen velferdsteknologi / tekniske hjelpemidler kan også vurderes.

Arbeidserfaring / annen erfaring:

 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i kommunal sektor.
 • Ønskelig med erfaring fra relevante fagområder.
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid og videre implementering.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å jobbe målbevisst og strukturert.
 • Selvstendig og effektiv, både alene og i team.
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel.
 • Vilje til å stå på.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Det tilbys:

 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning.
 • Spennende og innovativ stilling.
 • Gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet.

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Stillingene lønnes i hht gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.

Kontaktinfo og søknadsskjema

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Anne Moi Bø, helse- og omsorgsfaglig ansvarlig, telefon 993 66 229.

Søknadsfrist: 26.03.17.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 10. mars 2017