Lærer - fast 80% stilling ved voksenopplæringen

Ved voksenopplæringen er det ledig en fast 80% stilling som lærer med særlig ansvar for undervisning av elever med spesielle behov - tiltredelse 01.08.2017.
Søknadsfrist er 29.05.2017.

Informasjon

Voksenopplæringen holder til i trivelige lokaler på Å (gamle Å Ungdomsskole). IKT er et satsningsområde, og det er derfor kjøpt inn iPad og PC til deltakerne, samt projektorer og touch-screen til bruk i opplæringen. Voksenopplæringen skal tilby undervisning både på dagtid og på ettermiddagen.

Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest, jf. Opplæringsloven §10-9.

Oppgaver

  • undervise i norsk for innvandrere, herunder særlig undervisning av analfabeter
  • undervisning av personer med henvisning fra PPT, og ledelse av voksenopplæringens «spes.ped. team»
  • utarbeide individuelle planer i samarbeid med våre introduksjonsdeltakere
  • utarbeide individuell opplæringsplan i samarbeid med deltakerne, gjelder norskopplæring og opplæring på grunnskolens fagområde
  • følge opp deltakerne som er i språkpraksis og deltakere som er i arbeidspraksis eller som har arbeidsrettet norskopplæring

Kompetanse

  • godkjent pedagogisk kompetanse for tilsetting i voksenopplæringen
  • erfaring fra undervisning av voksne
  • erfaring fra undervisning i norsk for innvandrere – særlig analfabeter
  • erfaring fra undervisning av elever med henvisning fra PP-tjenesten
  • gode ferdigheter innenfor IKT og som kan benytte dette i opplæringen

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å ta kontakt med fungerende rektor Stanley Tørressen  tlf. 38334000.

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 29.05.2017.

Søkere til stillinger i Lyngdal kommune forventes å søke elektronisk.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 11. mai 2017