Midlertidig 50% prosjektstilling som lærer

Ved voksenopplæringen i Lyngdal kommune er det ledig en prosjektstilling som lærer med iPad- og PC-ansvar. I forbindelse med skolen iPad og IKT satsning er det for skoleåret 2017/18 ledig en midlertidig 50% prosjektstilling med tiltredelse 01.08.2017. Søknadsfrist er 29.05.2017.

Informasjon

Voksenopplæringen holder til i trivelige lokaler på Å (gamle Å ungdomsskole). IKT er et satsningsområde, og det er derfor kjøpt inn iPad og PC til deltakerne, samt projektorer og touch-screen til bruk i opplæringen. Voksenopplæringen skal tilby undervisning både på dagtid og på ettermiddag.

IPad og IKT ansvaret anslås å dekke 30% (kan bli endret) av de 50%, og det resterende kan bli brukt til undervisning etter behov. Den tilsatte forventes å holde seg faglig àjour, og dele kompetansen med det øvrige kollegiet.

Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest, jf. Opplæringsloven §10-9.

Oppgaver

  • holde orden på skolens iPad’er og PCer, samt oppdatering av programvare og apper
  • undervise i skolen ved behov - kompetanse i matematikk og/eller naturfag på ungdomstrinnet vil bli særlig vekt på
  • utarbeide individuelle planer i samarbeid med våre introduksjonsdeltakere
  • utarbeide individuell opplæringsplan i samarbeid med deltakerne, gjelder norskopplæring og opplæring på grunnskolens område
  • følge opp deltakerne som er i språkpraksis og deltakere som er i arbeidspraksis eller som har arbeidsrettet norskopplæring

 Kvalifikasjoner

  • gode ferdigheter innenfor IKT og særlig iPad, og som kan benytte dette i opplæringen av andre lærere og elever
  • godkjent pedagogisk kompetanse for tilsetting i voksenopplæringen
  • erfaring fra undervisning av voksne
  • erfaring fra undervisning i norsk for innvandrere

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å ta kontakt med fungerende rektor Stanley Tørressen  tlf. 38334000.

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 29.05.2017. 

Søkere til stillinger i Lyngdal kommune forventes å søke elektronisk.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 10. mai 2017