Omsorgstjenestene søker helsefagarbeidere til faste stillinger og vikariater

Informasjon

Omsorgstjenestene har ledig flere faste stillinger og vikariater for HELSEFAGARBEIDERE på inntil 100 %. Søknadsfrist er torsdag 9. mars 2017.

Pr. d. d. er det ledig faste stillinger og vikariater ved:

 • Enhet for hjemmebasert omsorg
 • Enhet for psykisk helse og habilitering
 • Ved interne rokeringer kan det også bli ledige stillinger ved Lyngdal bo- og servicesenter (LBS).

Alle fast ansatte helsefagarbeidere / hjelpepleiere / omsorgsarbeidere som ønsker endring av arbeidssted og / eller oppøkning av stilling, må sende inn søknad!

Vi ber om at alle oppgir ønsket arbeidssted og stillingsprosent i prioritert rekkefølge.

Hjemmebasert omsorg
Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg (HBO) består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. Enheten er inndelt i ulike team (fagområder) med hver sin leder som innehar overordnet fagansvar og personalansvar. Hjemmebasert omsorg har ansvar for alle hjemmeboende som trenger omsorgstjenester og brukere i ca. 40 omsorgsleiligheter.

Psykisk helse og habilitering
Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering (PHH) består av avlastning til barn og ungdom, psykisk helse og rus, hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov. Enheten er inndelt i fem soner / avdelinger med leder som innehar overordnet fagansvar og personalansvar. Avdeling for psykisk helse gir ulike typer bistand, bl.a. støttesamtaler, praktisk bistand, veiledning og koordinering av individuelle planer. Habiliteringstjenestene gir ulike typer bistand til mennesker med sammensatte behov. En del av brukerne bor i bofellesskap og en del bor i egne boliger.

Kvås bofelleskap er en bolig for mindreårige flyktninger. Rosfjord aktivitetshus er et dagtilbud for brukere med ulike behov.

Lyngdal bo- og servicesenter
Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består av institusjon med en korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvorav langtidsavdeling 1 har eget tilbud til demente som trenger skjerming. I tillegg har enheten et dagsenter, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten er organisert i fire avdelinger med egne ledere som innehar overordnet personal- og fagansvar.

Stillingenes arbeidstid og -innhold

Arbeidstiden er på dag, kveld og helg. I tillegg er det rene nattevaktstillinger. Stillingene er ledig for tiltredelse fra d.d. og utover våren.

Hovedoppgaver:

 • Pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov.
 • Målrettet miljøarbeid.
 • Dokumentasjon i fagprogrammet Profil.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Utdanning:

 • Autorisert helsefagarbeider / hjelpepleier / omsorgsarbeider.

Arbeidserfaring / annen erfaring/kompetanse:

 • Ønskelig med erfaring fra arbeid på lignende arbeidssteder.
 • Ønskelig med erfaring fra relevante fagområder.
 • Ønskelig med erfaring fra målrettet miljøarbeid for stillinger innen habiliteringstjenestene.
 • God kjennskap til bruk av data som verktøy.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team.
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel.
 • Vilje til å stå på og være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Det tilbys:

 • Spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet.
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale.
 • Gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet.

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Stillingene lønnes i hht gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.

For stillinger i hjemmebasert omsorg må en inneha sertifikat.

For alle stillinger kreves det politiattest, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Kontaktinfo og søknadsskjema

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Hildegunn Vik Risnes, avdelingsleder korttidsavdelingen, tlf. 979 99 601.
Lise Lotte Usland, avdelingsleder hjemmebasert omsorg, tlf. 945 06 041.
Anne Karen Haaland, soneleder habilitering, tlf. 945 06 043.
Linn Berstad, avdelingsleder psykisk helse og rus, tlf. 404 14 686.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Lenke til søknadsskjema nederst på siden. Søknadsfrist: 09.03.17

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 24. februar 2017