Sykepleiere og vernepleiere, faste stillinger og vikariater

Ved alle de tre enhetene innenfor pleie- og omsorgssektoren er det ledig flere faste stillinger og vikariater på inntil 100% for sykepleiere og vernepleiere. 
Søknadsfrist er 23.04.2017.

 • Lyngdal bo- og servicesenter
 • Enhet for hjemmebasert omsorg
 • Enhet for psykisk helse og habilitering

Stillingene er ledig for tiltredelse fra dags dato og utover våren. Arbeidstiden er på dag, kveld og helg. I tillegg er det rene nattevakt stillinger.

Informasjon

Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består av institusjon med en korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvorav langtidsavdeling 1 har eget tilbud til demente som trenger skjerming. I tillegg har enheten et dagsenter, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten er organisert i fire avdelinger med egne ledere som innehar overordnet personal- og fagansvar.

Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. Enheten er inndelt i ulike team (fagområder) med hver sin leder som innehar overordnet fagansvar og personalansvar. Hjemmebasert omsorg har ansvar for alle hjemmeboende og brukere i ca. 40 omsorgsleiligheter som trenger omsorgstjenester.

Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av avlastning til barn og ungdom, psykisk helse og rus, hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov. Enheten er inndelt i fem soner/avdelinger med leder som innehar overordnet fagansvar og personalansvar. Avdeling for psykisk helse gir ulike typer bistand, - bl.a. støttesamtaler, praktisk bistand, veiledning og koordinering av individuelle planer. Habiliteringstjenestene gir ulike typer bistand til mennesker med sammensatte behov. En del av brukerne bor i bofellesskap og en del bor i egne boliger. Kvås bofelleskap er en bolig for mindreårige flytninger og Rosfjord aktivitetshus er et dagtilbud for brukere med ulike behov.

Det tilbys:

 • opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000,-
 • gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet
 • gode pensjonsvilkår i KLP

Oppgaver

 • faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • faglig veiledning i forhold til øvrig personale og studenter
 • dokumentasjon i fagprogrammet Profil

For terapeutstilling gjelder i tillegg følgende:

 • atferds terapeutisk arbeid
 • koordinator for individuelle planer

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • autorisert sykepleier eller vernepleier

Arbeidserfaring/annen erfaring:

 • ønskelig med erfaring fra arbeid på lignende arbeidssteder
 • ønskelig med erfaring fra relevante fagområder

Personlige egenskaper:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • vilje til å stå på

Ved interne rokkeringer kan andre stillinger bli ledige. Alle fast ansatte sykepleiere og vernepleiere som ønsker endring av arbeidssted og/eller oppøkning av stilling, må sende inn søknad!

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Stillingene lønnes i hht gjeldende tariff for stillinger med krav om høyskoleutdanning og praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.

For stillinger i hjemmebasert omsorg må en inneha sertifikat.

For alle stillinger kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Hildegunn Vik Risnes, avdelingsleder korttidsavdelingen, tlf. 97 99 96 01
Lise Lotte Usland, avdelingsleder hjemmebasert omsorg, tlf. 94 50 60 41
Marie Seland, soneleder habilitering, tlf. 97 95 95 88
Linn Berstad, avdelingsleder psykisk helse og habilitering, tlf. 40 41 46 86

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 23.04.2017

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til søknadsskjema 

 

 

Sist oppdatert: 05. april 2017