Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut - 75% fast stilling

Enhet for psykisk helse og habilitering har ledig 75% fast stilling i nyopprettet team for sykepleier/vernepleier/miljøterapeut. Stillingen er ledig umiddelbart. Arbeidstiden er pr. dags dato på dag, kveld og helg. Søknadsfrist er 23.04.2017.

Informasjon

Enhet for psykisk helse og habilitering fatter vedtak om tjenester innenfor praktisk bistand og opplæring, aktivitetstilbud, psykisk helse- og rus arbeid, støttekontakt/fritidskontakt, BPA, avlastning og omsorgslønn. Kjernevirksomheten i enheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder.

Vi skal nå etablere et nytt team med døgnbemanning rundt 2-3 brukere. Utfordringer rundt disse brukerne er blant annet somatikk og rus. Teamet vil bestå av mellom 7-10. Nærmeste overordnede for stillingen vil være avdelingsleder for psykisk helse og rus. I tillegg er det en fagkoordinator som ivaretar et koordineringsansvar for daglig drift.

 

Det tilbys:

 • spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet
 • gode pensjonsvilkår i KLP.
 • rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000,-

Kvalifikasjoner 

 

Krav til utdanning:

 • 3 årig høgskoleutdanning for sykepleier/vernepleier
 • ønskelig med relevant videreutdanning, rus- og/eller psykisk helsearbeid
 • andre med relevant 3 årig helse og/eller sosialfaglig utdanning kan komme i betraktning dersom ikke kvalifiserte søkere

Praksis/erfaring:

 • ønskelig med erfaring fra arbeid med rusavhengige
 • ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid

 Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • har en tydelig kommunikasjon og kan inspirere og veilede personalet
 • er utviklings- og løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet og gode datakunnskaper
 • må ha sertifikat for bil

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Stillingen lønnes i hht. gjeldende tariff i forhold til stillinger med krav om høyskoleutdanning og praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.

For alle stillinger kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Kontaktperson

 

Nærmere opplysinger om stillingene fås ved henvendelse til Linn Berstad, avdelingsleder psykisk helse og rus, tlf. 40 41 46 86

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 23.04.2017.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema  

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 05. april 2017