Tilkallingsvikar skole og barnehage høsten 2018

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Følgende skoler fins i kommunen:
Berge Barneskole, Årnes skole, Kvås skole, Å barneskole, Lyngdal Ungdomsskole, samt Kulturskole og Voksenopplæring.
Det er skolefritidsordning ved barneskolene.

Følgende kommunale barnehager fins:
Lyngtua barnehage og Nygård barnehage .

Tjenestested
Skoler og barnehager i Lyngdal kommune.

Kvalifikasjoner
Avhengig av stillingskategori.
God opplæring, faglig oppfølging og veiledning gis av erfarne fagpersoner i tjenesten.
Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest.
Jf. Opplæringsloven §10-9 eller barnehagelovens § 19

Annen informasjon
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til den enkelte skole/barnehage eller på epost til organisasjonsavdelingen via post@lyngdal.kommune.no.

I søknaden krysses av for om søknaden gjelder undervisningsstillinger, fagarbeider/assistent eller barnehagelærer.(se rulleteksten) Dersom du har ønsker i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver, kan dette oppgis i søknaden i eget felt merket ”arbeidssted”. Et godt råd er at du utnytter feltene i søknadsskjemaet hvor det er plass til nærmere begrunnelse/utdyping.
Vitnemål og attester tas kun med ved innkalling til intervju.

Søknaden er kun gyldig fram til 31.12.18.

Etter den tid kreves ny søknad dersom man er interessert i å stå som søker i Lyngdal kommune. Søkere som blir benyttet, kontaktes direkte av den enkelte skole/ barnehage.

NB!!
På grunn av det store antall vikarsøkere vi vanligvis får, kan vi dessverre ikke følge opp med eget brev/tilbakemelding til de som ikke blir benyttet som vikar. Vi håper på forståelse for dette.

NB!!!
Denne søknaden er ikke til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut.
Så vennligst følg med på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene.

Søknadsfrist: fortløpende og innen 31.12.18
 
Søkere til stillinger i Lyngdal kommune forventes å kunne søke elektronisk.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 03. august 2018