Avdelingsleder kjøkken og vaskeri

Det er ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for kjøkken og vaskeri ved Lyngdal bo- og servicesenter med snarlig oppstart. Søknadsfrist er 30. april 2019.

Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består i dag av institusjon med en korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvorav langtidsavdeling 1 har eget tilbud til demente som trenger skjerming. I tillegg har enheten et dagsenter, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten er organisert i fire avdelinger med egne ledere som innehar overordnet personal- og fagansvar.

2019 og 2020 blir spennende år for Lyngdal kommune. Kommunen er i gang med å bygge et nytt helsehus; Lyngdal helsehus som skal stå ferdig i 2020. Vi arbeider også med å danne NYE LYNGDAL kommune sammen med Audnedal, som skal være klar i 2020. Endringer i organisering og arbeidsoppgaver vil måtte påregnes. 2019 vil bære preg av endringsprosesser fra dagens organisering mot det nye helsehuset i en ny kommune.

Vi ønsker en leder som ser dette som en spennende utfordring og som kan lede avdelingen mot dette målet. Personlig egenhet og relasjonskompetanse vil derfor bli vektlagt. Lyngdal bo- og servicesenter vant IA-prisen i fjor, og ble nr. 1 på kommunebarometeret innen pleie og omsorg. Vi vektlegger fag og kvalitet og ønsker å styrke vår kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder for helsehuset vil ha ansvar for vaskeri, kjøkken, kantine og ulike driftsoppgaver. Avdelingsleder vil og ta del i planleggingen inn mot det nye helsehuset i Lyngdal. Vi vil vektlegge «Leve hele livet» i St meld nr. 15. Avdelingslederen for kjøkken og vaskeri vil også fra 2020 samkjøre drift kjøkken og vaskeri med Audnedal i nye Lyngdal kommune. Avdelingsleder vil og ha et tett samarbeid med renholdstjenesten i kommunen og samhandling med Tekniske tjenester.

I tillegg har avdelingslederen ansvar for følgende områder:

 • Personal
 • Økonomi
 • Sikre og lede faglig kvalitet i avdelingen

Kvalifikasjoskrav og vilkår

 • Ledelseserfaring
 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå som er relevant inn mot ansvarsområdet

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Flink til å motivere og engasjere
 • Evne til å tenke helhetlig
 • God faglig innsikt

Vi kan tilby:

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler.

For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner og søknadsskjema

Mer informasjon om stillingene kan du få ved henvendelse til enhetsleder enhet for institusjonstjenester, Maureen Johnsen, på telefon 945 06 029, eller avdelingsleder korttidsavdelingen, Hildegunn Vik Risnes, telefon 979 99 601.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du via lenken under.

Lenke til søknadsskjema

Søknadsfrist 30.04. 2019.

Sist oppdatert: 08. april 2019