Ledige stillinger som psykolog

Vi har ledige stillinger som psykolog i Lyngdal kommune:

 • Fast 100 % stilling i enhet for psykisk helse og rus.
 • Fast 100 % stilling i enhet for barn og unge.

Søknadsfrist for begge stillinger er 30. april. Tiltredelse etter avtale.

Fra 01.01. 2020 blir begge stillingene lagt inn under virksomhet for forebygging og livsmestring i nye Lyngdal kommune. Det er å forvente at noe arbeid vil foregå i Audnedal fra samme dato.

Hovedoppgaver

 • Psykologene skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve- og oppvekstvilkår for sine fokusgrupper.
 • Forpliktende og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Relevant praksis og arbeidserfaring.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling.
 • Nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger.
 • Lyngdal kommune tilbyr også varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse- jf. helsepersonelloven §20 a. Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinfo og søknadsskjema

Nærmere opplysning om stillingene kan du få ved henvendelse til enhetsleder barn og unge, Karen Elizabeth Lind, på telefon 38 33 40 90, eller enhetsleder for psykisk helse og habilitering, Linda Skagestad, telefon 951 60 273.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til søknadsskjema

Søknadsfrist 30.04. 2019.

Autorisasjon, vitnemål, attester mv. tas kun med ved innkalling til intervju.

Sist oppdatert: 05. april 2019