Vikariat og fast stilling som sykepleier og helsefagarbeider/hjelpepleier

Arbeidssted: Hjemmesykepleien, Lyngdal kommune

Kontaktperson: Avdelingsleder hjemmebasert omsorg, Lise Lotte Usland. Tlf 94506041.

Søknadsfrist: 08.09.2019

Tiltredelse: Etter avtale


Om arbeidsgiveren:


Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen er i dag organisert med flat struktur, med ca. 560 årsverk. Kommunen har stor fokus på nytenkning og innovasjon, og har ansatte med høy kompetanse.
Lyngdal kommune har ca. 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet er preget av en god utvikling innen handel og turisme, og det pågår spennende utviklingsarbeid både i Lyngdal og Listerregionen. Kommunen er godt i gang med å bygge en ny kommune sammen med Audnedal. Den nye kommunen blir en realitet fra og med 1.1.2020.


Om stillingen


Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. Enheten er inndelt i ulike team (fagområder) med hver sin leder som innehar overordnet fagansvar og personalansvar. Hjemmebasert omsorg har ansvar for alle hjemmeboende og brukere i ca. 40 omsorgsleiligheter som trenger omsorgstjenester.

Hjemmesykepleien søker nå etter:

-    Sykepleier i 100% fast stilling
-    Sykepleier til natt. 66,76% fast med tiltredelse ca. 15.01.2020
-    Helsefagarbeider/Hjelpepleier 50% Vikariat ut 31.08.2020
-    Sykepleier 75% vikariat ut 31.08.2020

Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.

Kommunen er i gang med å bygge et nytt helsehus; Lyngdal helsehus som skal stå ferdig i 2020.  Vi arbeider også med å danne NYE LYNGDAL kommune sammen med Audnedal som skal være klar i 2020. Endringer i organisering og arbeidsoppgaver vil måtte påregnes. 2019 vil bære preg av endringsprosesser fra dagens organisering mot det nye Helsehuset i en ny kommune.


Hovedoppgaver


•    Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
•    Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter
•    Dokumentasjon i fagprogrammet profil


Krav til stillingen


•    Til stillingene kreves det helsefag/sykepleierutdanning
•    Relevant erfaring er en fordel


Vi kan tilby


•    Tverrfaglig samarbeid
•    Engasjerte medarbeidere
•    Rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000 per år, inntil 10 års lønnsansiennitet.
•    Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale


Personlige egenskaper


•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•    Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
•    Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
•    Vilje til å stå på
Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Stillingene lønnes i hht. Gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger i hjemmebasert omsorg må en inneha sertifikat.
For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Øvrige opplysninger


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder for enhet hjemmebaserte tjenester, Lise Lotte Usland. Tlf 94506041.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema
 
Søknadsfrist: 08.09.2019

Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.

Sist oppdatert: 09. august 2019