Barnehage

Om virksomheten

Barnehageansansvarlig har et overordnet ansvar for kommunens kommunale og private barnehager. 

Reglement og retningslinjer

Lenke til info om søkeprosessen

Skjemaoversikt for barnehage

Søk ny plass eller endring

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Oppsigelse av plass

Medisinering

Skal du søke redusert betaling / gratis kjernetid må du også sende inntektsopplysninger / skattemelding til kommunen. Dette for raskere saksbehandling.

Redusert betaling/gratis kjernetid

Tilrettelagt barnehagetilbud
Dersom du søker tilrettelagt barnehagetilbud, husk også å beskrive barnets nedsatte funksjonsevne i feltet hvor du redegjør for behovet.

Kontaktinformasjon og samtykke

Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav, pedagognorm eller minimumsnorm

Hva koster det?

Opphold i barnehager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

Barnehagesatser pr. oppholdstid – priser for 2021
Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 230,-
4 dager 2 778,-
3 dager 2 261,-

Kjøp av enkeltdager utover avtalt oppholdstid: 287,-

Kostpenger i de kommunale barnehagene
Dager per uke Måltid med frokost Måltid uten frokost
5 dager 431,- 307,-
4 dager 344,- 245,-
3 dager 259,- 185,-

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn.  

Annen moderasjon

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Foreldre/foresatte må selv søke om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid.

2-, 3- 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom den samlede inntekten ikke overskrider 583.650. Beløpsgrensen er gjeldende fra 01.01.21.

Kontaktinfo virksomhetsleder

Bente Ingebretsen
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 09.01.2020