Dagsenter

Her finner du informasjon om dagsenter for eldre og tilbudet «Huset».

Her finner du informasjon om dagsenter for eldre og tilbudet «Huset».

Dagsenter for eldre

Dette er et tilbud for hjemmeboende eldre for sosial kontakt og aktivisering, eller som avlastning. Dette er en ikke lovpålagt tjeneste, men et forebyggende tilbud Lyngdal kommune gir til hjemmeboende eldre.

Tjenesten gis for å gi økt trivsel, bidra til sosialt samvær og gi tilrettelagt aktivitet for hver enkelt bruker. Tjenesten bidrar også til målsettingen om at brukeren kan bo lengst mulig i eget hjem.

  • Dagsenteret er også et tilbud når pårørende har behov for avlastning
  • Dagsenteret har også tilbud for hjemmeboende demente. Dette er en lovpålagt tjeneste

Kontaktinformasjon

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Dagsentertilbudet «Huset»

«Huset» i Agnefestveien er flyttet til rådhuset, men heter fortsatt «Huset».

På «Huset» tilbys det to dager i uken ulike aktiviteter til innbyggere som opplever at rus og rusproblematikk opptar en stadig større del av dagen sin. Dette er et lavterskeltilbud driftet av virksomheten Forebygging og livsmestring. Grunnleggende verdier i aktivitetene er samhold og det å gjøre hverandre gode. Her er også sykepleier som blant annet kan bidra når det gjelder rent brukerutstyr og samtaler.

Tilbudet var tidligere lokalisert til «Kruse Smith-huset» i Agnefestveien, men er fra august 2022 flyttet til rådhuskjelleren.

  • Åpningstidene i rådhuskjelleren er kl. 11 til 14 mandager og onsdager.

«Huset» handler om dette:

  • Helsehjelp
  • Utredning
  • Skadereduksjon
  • Ernæring
  • Trygghet

– Vi åpner feltpleiestasjon med sykepleiere som har kompetanse på helsemessige utfordringer som rusproblematikk kan innebære. Utdeling av brukerutstyr

– Vi kan tilby utredning av dine behov, i samarbeid med fastlege, NAV og andre relevante instanser

– Vi tilbyr ulike tjenester knyttet til begrepet skadereduksjon

– Vi har fokus på ernæring

  • På «Huset» er det en enkel regel vi alle må følge: Atferd som sjenerer andre medfører bortvisning. Huset vårt skal være et trygt møtested!

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med avdelingsleder psykisk helse og rus.

Trond Pedersen, avdelingsleder

Kontaktinfo virksomhetsleder

Barbro Aaberg
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 18.01.2024