Dagsenter

Dagsenter for eldre er et tilbud for hjemmeboende eldre for sosial kontakt og aktivisering, eller som avlastning. Dette er en ikke lovpålagt tjeneste, men et forebyggende tilbud Lyngdal kommune gir til hjemmeboende eldre.

Tjenesten gis for å gi økt trivsel, bidra til sosialt samvær og gi tilrettelagt aktivitet for hver enkelt bruker. Tjenesten bidrar også til målsettingen om at brukeren kan bo lengst mulig i eget hjem.

  • Dagsenteret er også et tilbud når pårørende har behov for avlastning
  • Dagsenteret har også tilbud for hjemmeboende demente. Dette er en lovpålagt tjeneste

Kontaktinformasjon

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

 

Sist endret: 21.02.2023