Kulturmidler og tilskuddsordninger

Om tilskuddsordningen

For å søke om kulturmidler må du benytte skjemaet under. Søknadsfrist er 1. oktober.

Før du søker om midler bør du lese retningslinjene for tildeling av kultur- og aktivitetsmidler. 

Skjema for kultur- og aktivitetsmidler

Søknadsskjema kultur- og aktivitetsmidler (deaktivert)

Retningslinjer kulturmidler (justert 2021)

Kontaktinformasjon

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 29.08.2022