Skogbruk

Her finner du informasjon om skogfond/skogbruk, landbruksveier og vilt.

Skogfond

Informasjon om skogfondssystemet er tilgjengelig via knappelenken under, skogeiers innlogging til skogfond. Det er ønskelig at søknader leveres her, via fagsystemet WebSkas. Her kan også skogeier se saldo på skogfondkonto.

Skogeiers innlogging (WebSkas)

Dersom du ikke finner ut av løsningen over kan du:

  • Fylle ut skjema Ldir 909 (utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - se lenke under menyen skjema for landbruk og skogfond)
  • Dokumentere eget arbeid med timeliste (360kr/t)
  • Legge ved kart over arealet som er stelt

Dette kan du sende til post@lyngdal.kommune.no eller skrive ut og levere kommunen på Konsmo eller i Lyngdal

Du finner også mye nyttig info på Landbruksdirektoratets nettside. Her er også en egen infoside med spørsmål og svar om skogfond. Se lenken under.

Spørsmål og svar om skogfond

Retningslinjer og tilskuddssatser

Via lenkene under kan du laste ned Lyngdal kommunes retningslinjer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), retningslinjer for tilskudd til skogsveier og gjeldende tilskuddssatser.

Retningslinjer NMSK

Retningslinjer tilskudd skogsveier

Tilskuddssatser 2020

Skjema for landbruk og skogfond

Landbruksdirektoratet har en oversikt over skjema du kan søke i på deres nettsider. I rullegardinet til høyre på siden under kan du velge området du skal søke i.

Skjemaoversikt Landbruksdirektoratet.no

Skogfond, elektronisk skjema

Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Kontaktinfo

Atle Skjørestad - hovedansvarlig skogfond/skogbruk, landbruksveier og vilt
Konsmo kommunehus, landbrukskontoret
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

 

 

Sist endret: 22.05.2020