Gebyroversikt bygg og eiendom

I oversikten under finner du ut av hvor mye du må betale for de ulike tjenestene Lyngdal tilbyr for plan, bygg og eiendom, inkludert informasjon om forskriftene.
I oversikten under finner du ut av hvor mye du må betale for de ulike tjenestene Lyngdal tilbyr for plan, bygg og eiendom, inkludert informasjon om forskriftene.

Plan, bygg, matrikkel og seksjonering

Gebyrregulativ plan- og bygningsloven, matrikkel og eierseksjonering

Plan- og byggesaksgebyrer 2022

Prisoversikt landbruks- og konsesjonssaker

Priser 2022 konsesjon, fradeling og fellingsavgift

Kommunale avgifter

Gebyrregulativ 2022 vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Informasjon om kommunale eiendomsgebyr

Eiendomsinfo på «Min side»

«Min side» finner du god oversikt over din eiendom. Her ligger dine mottatte fakturaer, fremtidig faktura, vannmåler-avlesninger mm.

Du logger deg på med elektronisk ID.

Forfallsdato kommunale avgifter

Faktura 1. halvår gjelder for perioden 01.01. til 30.06., med forfall 30. april.

  • Viktig å merke seg at denne regningen inneholder årsoppgjør for vannmåler-avlesning. For mye innbetalt avgift krediteres, mens for lite innbetalt avgift plusses på. Dersom vannmålerstanden ikke er sendt inn stipuleres forbruket basert på de siste års forbruk.

Faktura 2. halvår gjelder for perioden 01.07. til 31.12., med forfall 31. oktober.

Avtale om månedlig fakturering

Det er mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr. Anbefalt oppstart er 01.01., eller 01.07. Da benyttes avtaleskjemaet under.

Avtaleskjema for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument (docx).

Månedlig fakturering.pdf docx

Utfylt avtaleskjema kan innleveres på Lyngdal rådhus / Konsmo kommunehus, eller sendes på epost til var@lyngdal.kommune.no

Betalingsvansker / behov for utsatt forfallsdato

Ta kontakt med økonomiavdelingen i Lyngdal kommune for å inngå avtale.

  • Ring Lyngdal kommune på 38 33 40 00.
Om efaktura, Vipps og andre typer faktura-mottak

Utsending av faktura foregår etter følgende personlige valg:

  • Avtalegiro
  • eFaktura
  • Vipps
  • Digital postkasse
  • Epost
  • Post

Bankene innførte i 2019 en ordning som heter «ja takk til alle» i forbindelse med eFaktura og vipps. Dette er en personlig avtale mellom deg og banken. Kommunen kan derfor ikke kansellere din inngåtte avtale med bank, Vipps, digipost osv.

Ønsker du å endre på ditt mottak av faktura, må du ta kontakt med banken din, endre innstillingene på Vipps til ingen mottak av faktura eller logge deg inn på digipost og kansellere mottak av digital faktura.

  • Det anbefales å opprette enten eFaktura eller avtalegiro med banken da utsending av brevgiro opphørte 31.12. 2019.
Ved salg av bolig

Faktura sendes til registrert eier (hjemmelshaver) på faktureringstidspunktet.

Kommunen foretar ikke oppgjør av vannmåler eller resterende kommunale eiendomsgebyr.

Det er i mange tilfeller eiendomsmegler som melder ifra om vannmåleravlesning ved et eierskifte, og kommunen rapporterer tilbake til megler. Oppgjør må ny og gammel eier ordne seg imellom, men megler kan være behjelpelig med dette.

Viktig å merke seg at det er hjemmelshaver, altså eier, som til enhver tid er ansvarlig for påløpte gebyrer på eiendommen. Herunder også ubetalte kommunale gebyrer under tidligere eiere.

Vannmåler
  • Vannmåler avleses innen 31.12.hvert år.

I god tid før fristen mottar du enten SMS-varsel eller avlesningskort i posten. Vi gjør oppmerksom på at avsender-nummeret til denne SMS-varslingen er langt, men det er helt trygt og gratis å svare på denne meldingen.

Er du eier av fritidsbolig vil det være lurt å notere ned vannmåler-standen ved siste opphold før årsslutt. Slik at denne er tilgjengelig når varsel om avlesning kommer og du skal sende inn vannmålerstanden til kommunen.

Husk også å stenge hovedkranen dersom bolig/fritidsbolig blir stående tom over lengre perioder.

Dersom vannmåler fryser og blir ødelagt grunnet manglende varme, blir hus/fritidseier fakturert for kostnad ved innkjøp ny vannmåler.

Spørsmål om faktura?

Noe du lurer på om faktura for kommunale avgifter, kan du sende epost til var@lyngdal.kommune.no, eller kontakte Innbyggertorget på telefon 38 33 40 00.

Spørsmål besvares fortløpende, og normalt innenfor 48 timer. Men ved ferieavvikling og høytider kan svartiden være noe lengre.

Vær oppdatert

Avslutningsvis minner vi om at det er eiers eget ansvar å til enhver tid holde seg oppdatert på lover og regler som omhandler egen eiendom. Henviser til info her på kommunens hjemmeside eller lovdata.no

Sist endret: 05.01.2022