For folkevalgte

På denne siden er det samlet aktuell og praktisk informasjon for de folkevalgte i Lyngdal kommune. Herunder også skjema.

Reglement og delegasjoner

Lyngdal kommunestyre har vedtatt reglement for folkevalgte. Dette omtaler saksbehandling, innsynsretten og økonomiske vilkår, og kan lastes ned via lenken under.

Lenke til reglement for folkevalgte

Lenke til reglement for folkevalgte (Gjeldende fra og med 12. oktober 2023)

Via lenken under finner du som folkevalgt Lyngdal kommunes delegeringsreglement. Dette gir en oversikt over hvilke politiske og administrative utvalg / roller som har fått myndighet til å treffe beslutninger i kommunen.

Lenke til delegeringsreglement

Skjema for folkevalgte

Lenke: Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste (.xlsx)

Lover

Kommunene har en egen lovgivning og er underlagt en rekke lover og forskrifter innen mange samfunns-, forvaltnings- og tjenesteområder.

Tre helt sentrale lover som regulerer virksomheten i kommunen er:

Lenke: Kommuneloven

Lenke: Forvaltningsloven

Lenke: Offentlighetsloven

Spørsmål og svar om budsjettprosessen (Framsikt)

Lenken under er til modulen i Framsikt hvor folkevalgte kan stille spørsmål til og få svar fra administrasjonen om budsjettarbeidet.

Lenke: Politiske spørsmål og svar (framsikt.net)

Aktuelle nettsteder

Lenke: Kommunenes sentralforbund KS

Lenke: Kostra - Statistisk Sentralbyrå

Møteoversikt

Oversikten over politiske møter i Lyngdal kommune finner du via lenken under. Her er også oversikt over folkevalgte med kontaktinformasjon.

Lenke til politisk møtekalender

Kontaktinfo politisk sekretariat

Berit Kolsrud Bogaard
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 18.09.2023