Kontrollutvalget

Om utvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for valgperioden. Utvalget har det løpende ansvaret for tilsyn med hele den kommunale virksomheten.

Møtedatoer 2020

10.02. kl. 13.00
23.03. kl. 13.00
11.05. kl. 13.00
15.06. kl. 13.00
05.10. kl. 13.00
16.11. kl. 13.00

Møtedokumenter

Her publiseres møteinnkallinger med sakliste, og møteprotokoller.

Kontrollutvalget perioden 2019-2023

Medlemmer Varamedlemmer
Vidar Skarpeid, Frp - leder 1. Helle Qvale Ringereide, Rødt
Anne Rakel Haaland, Sp - nestleder 2. Bjørn Tore Lunde, Sp
Tordis Alice Blørstad, Ap 3. Jon Øyvind Evje, Ap
Thor Håkon Føreland, H 4. Per Jan Ougland, H
Torbjørn Ougland, KrF 5. Krister Ingebretsen, Frp
  6. Ragnhild Limmesand, H
  7. Ingrid Olsen, KrF

Kontaktinfo sekretariat

Willy Gill
Kvinesdal, 3. etasje i Kvinesdal Sparebank
Postboks 120, 4491 Kvinesdal

Sist endret: 27.12.2019