Post til og fra kommunen

Via innsynsløsningen finner du post til og fra kommunen. Postlisten oppdateres to dager etter at post er mottatt eller sendt. Dette for å sikre internkontroll og saksbehandling. Når du klikker deg inn på en sak i postlisten, finner du en egen knapp (ikon) der for dokument-bestilling.Innsynsknapp.png

Lenke: Postliste Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har utarbeidet en veileder for hvordan man søker og navigerer i postlisten. Den finner du via knappelenken under.

Lenke til veiledning for bruk av offentlig postjournal

Postjournal og møtekalender for politiske utvalg før kommunesammenslåingen 2020 er ikke tilgjengelig på nett, men kan fås utlevert ved henvdendelse til kommunens arkiv og postmottak. Send en epost via lenken under.

Lenke til epost arkivtjenesten

Om innsynsretten

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Innbyggere skal få tilgang på informasjon for å få innsikt i samfunnsspørsmål og bli aktive deltakere i vårt demokrati. Samtidig er det viktig med åpenhet for at innbyggere og media skal kunne kontrollere myndighetene. Åpenhet skal også ivareta rettsikkerheten og motvirke forskjellsbehandling. Les mer om innsynsretten via lenken under.

Lenke: Allmennhetens innsynsrett

Sist endret: 16.01.2023