Folkehelse-rådgiver

Om tjenesten

Rollen som folkehelse-rådgiver sorterer inn under stabsområdet plan og næring.

Ny rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse ble ansatt i april 2022.

Kristine Engebretsen Illøkken, rådgiver
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 23.09.2022