Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern skal fremme folkehelse og bidra til å sikre at miljøet ikke fører til negativ innvirkning på innbyggernes helse.

Miljørettet helsevern har følgende arbeidsoppgaver:

  • Gi helsefaglige uttalelser i plan- og byggesaker i kommunene
  • Behandle meldinger fra ulike virksomheter
  • Godkjenne ulike virksomheter. Dette gjelder blant annet for skoler og barnehager.
  • Gi informasjon til befolkningen om helseforhold i omgivelsene. Flere forhold blir tatt hånd om av andre i kommunene. Miljørettet helsevern henviser videre i disse sakene, men kan komme med en helsefaglig vurdering og/eller bistand ved behov
  • Vi fører tilsyn over ulike virksomheter. Hvor ofte og hva slags virksomheter bestemmes ut fra en risikovurdering
  • Behandling av klagesaker der hvor helse ikke blir nok ivaretatt i annet lovverk

Alle henvendelser vedrørende miljøretta helsevern rettes til Lister miljørerettet helsevern.

Lister Miljørettet helsevern

Kontaktinfo Rådgiver miljørettet helsevern

Sist endret: 04.06.2020