Rus- og kriminalitetsforebygging

Om SLT-modellen

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne slike tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Lokalt vil det si Lyngdal kommune, Lyngdal lensmannskontor og andre instanser som arbeider med barn og unge.

Handlingsplan

Via lenken under kan du laste opp handlingsplanen for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lyngdal kommune i 2018.

Handlingsplan 2018

Hvordan melde inn en ungdom?

Alle som har en bekymring for en ungdom/eller ungdommer kan selv melde fra til SLT-koordinator.

Kontaktinfo SLT-koordinator

Camilla Buch Vidringstad
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 10.12.2019