Om barnehagen

TietoEducation

Beskrivelse av enheten

Byremo barnehage er en fire avdelings barnehage for barn 0-6 år. Barnehagen ligger på Hårtveitshei i nær tilknytning til Byremo barneskole.

Vi kan vise til varierende og utviklende uteområde og beliggenhet i et rolig og etablert område med kort avstand til utmark og friområde.

Enhetens visjon er: 
"Vi vil leke sammen"

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsningsområder og hvordan vi arbeider for å stimulere barns utvikling og trivsel

Hva koster det?

Opphold i barnehager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

Barnehagesatser pr. oppholdstid – priser for 2022 gjeldende fra 1. januar
Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 315,-
4 dager 2 851,-
3 dager 2 321,-

Barnehagesatser pr. oppholdstid – priser for 2022 gjeldende fra 1. august

Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 050,-
4 dager 2 623,-
3 dager 2 135,-

Kjøp av enkeltdager utover avtalt oppholdstid: 294,-

Alle de fire kommunale barnehagene tilbyr nå kun måltid uten frokost.
Under er satsene for kostpenger.
Dager per uke Måltid med frokost Måltid uten frokost
5 dager xxx 315,-
4 dager xxx 251,-
3 dager xxx 190,-

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 prosent for 3. eller flere barn.  

Annen moderasjon

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Foreldre/foresatte må selv søke om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid.

2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom den samlede inntekten ikke overskrider 583.650 kr. Fra 01.08.22 er inntektsgrensen satt til 598.825 kr.

Søknadsskjema

Åpningstider

Mandag - fredag: 06:45-16:30
Lørdag-søndag: Stengt

Barnehagen er stengt alle "røde" dager samt julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og seks planleggingsdager i løpet av barnehageåret

Se barnehageruta

Reglement

Vedtekter for kommunale barnehager

Om fotografering og billedbruk

Kontakt oss

Vi som jobber her

Hvor finner du oss?

Byremo barnehage

Besøksadresse:

Hårtveitshei 55
4529 Byremo

Sist endret: 28.01.2021