Avdelingene

Byremo barnehage har per i dag to avdelinger.

KlØVERENGA

Kløver er en avdeling med barn født i 2015, 2016 og 2017. Til sammen er vi 25 barn og 5 ansatte. 13 barn har base på kråkereiret og 12 barn har base på Kløverenga

På Kløver er vi opptatt av at barna skal trives og være trygge. Vi er opptatt av å bygge relasjoner, både mellom voksne og barn, og barna seg imellom.
Vi ønsker at barna skal føle omsorg, og at de skal få utfordringer der de opplever mestring. Dette gir et godt utgangspunkt for lek og læring, og gjør barna mer rustet for den skolehverdagen som venter dem.

Månedsplan kløver

Pedleder: Lene Elisabeth Ubostad Øydna
Mail: elisabeth.oydna@lyngdal.kommune.no 

Pedleder: Heidi Helle
Mail: heidi.helle@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Ines Caroline Seljelid Elde

Fagarbeider: Tone Refsnes 

Fagarbeider: Rønnaug Håland 


Tlf base kråke: 488 97 291

Tlf base kløver: 488 97 291

TYTTEBÆRLIA

Tyttebærlia er en avdeling med barn født i 2018 og 2019. Til sammen er vi 14 barn og 7 ansatte.

På Tyttebærlia er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen.
Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres, og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen aktivt i hverdagen.

Månedsplan Tyttebærlia

Pedleder: Heidi Helle
Mail: heidi.helle@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Ingunn Leland
Mail: ingunn.leland@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Cicilie Egeland 

Fagarbeider: Hege Johnsen

Fagarbeider: Tonje Olsen 

Fagarbeider: Liv Håland 

Assistent: Håvard Leland 

 

Tlf tyttebærlia: 488 97 290

Sist endret: 21.05.2021