Avdelingene

Konsmo barnehage har fire avdelinger.

MARS

Jupiter/Mars er en avdeling med barn født i 2016, 2017 og 2018. 2016- kullet har base på Jupiter, og 2015-kullet har base på Mars. Tilsammen er vi 18 barn og 6 ansatte.

På Jupiter/Mars er vi opptatt av at barna skal trives og være trygge. Vi er opptatt av å bygge relasjoner, både mellom voksne og barn, og barna seg imellom.
Vi ønsker at barna skal føle omsorg, og at de skal få utfordringer der de opplever mestring. Dette gir et godt utgangspunkt for lek og læring, og gjør barna mer rustet for den skolehverdagen som venter de.

Månedsplan Jupiter/Mars

Årsplan Mars og Jupiter 2020 2021.pdf

 

Pedleder: Marit Kristensen 

marit.ladstein.kristensen@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Liza Bakke

liza.akseth.bakke@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Hildegunn Birkeland

hildegunn.lid.birkeland@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Janet Meland

janet.meland@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Randi Brenna Midtbø

randi.brenna.midtbo@lyngdal.kommune.no

 

 

Avd. Mars
Avd. Jupiter
EVENTYRSTOVA

Eventyrstova er en avdeling med barn født i 2017, 2017. Tilsammen er vi 19 barn og 4 ansatte.

På Eventyrstova er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen.
Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres,
og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen

Månedsplan Eventyr

Årsplan Eventyrstova 2020 2021.

 

Pedleder: Tonje R Fidje

tonje.rodland.fidje@lyngdal.kommune.no

Pedleder:  Liv Astrid Rasmussen

liv.astrid.rasmussen@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Eva Naglestad

eva.svanhild.naglestad@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Marion Seland

marion.seland@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Janet Meland

janet.meland@lyngdal.kommune.no

 

Avd. Trollstova/eventyr

 

KVITVEISEN

Kvitveisen ogblåklokka er en avdeling med barn født i 2019. Tilsammen er vi 8 barn og 3 ansatte.

På Kvitveisen og Blåklokka vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få et lystbetont møte med språket. Vi har også fokus på språk i samlingsstunder, hverdagsrutiner (spesielt under måltid) og i lesestunder.
Vi kommer til å ha fokus på vennskap dette året, og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom

Månedsplan Blåklokka

Årsplan Blåklokka og Kvitveisen 2020 2021.

 

Pedleder: Linda Ågedal

linda.agedal@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Renate Tveiten

renate.tveiten@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Linda Viblemo

linda.viblemo@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Elin Olsen

elin.olsen@lyngdal.kommune.no

 

Avd. Kvitveisen
Avd. Blåklokka

Sist endret: 12.08.2021