Næring og turisme i Lyngdal

Informasjon

Oversikt av Handelsparken som ligger ved E-39Det jobbes kontinuerlig for å styrke Lyngdals naturlige posisjon som et regionalt kraftsenter, og kommunikasjons- og servicemessig såvel som geografisk knutepunkt. Lyngdal med sin bystatus ligger meget strategisk plassert, med E 39 som gjennomfartsåre.

Næringslivet er svært sammensatt. Kommunen har tradisjonelt vært sterkest innen handel og trebearbeidende industri, men har de senere år også videreutviklet seg innenfor finans og økonomisk rådgivningsmiljø, samt offentlige tjenester.

Kommunens og byens geografiske plassering er et viktig middel for å kunne tiltrekke seg ønskede bedriftsmiljøer og servicetilbud, og det er en målsetting at Lyngdal skal bli et naturlig førstevalg i forhold til etter- og videreutdanning, både i tradisjonell form og gjennom bruk av ny teknologi.

Lyngdal er en flott kommune med store muligheter for deg som ønsker å etablere virksomhet her, bosette deg eller bare besøke oss.

Næringapparat

Vekst i Lyngdal (VIL) er Lyngdals lokale næringsapparat og turistkontor, og er bindeleddet mellom kommune og næringsliv. Formålet til Vekst i Lyngdal er å fremme næringslivet i Lyngdal gjennom samarbeid, initiativ, tilrettelegging og idéskapning, med særlig fokus på turisme, handel og næring.

Selskapet medvirker til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser, i tillegg til å tiltrekke ny næringsvirksomhet i Lyngdal. Vekst i Lyngdal jobber komplementært med regionale aktører som Lister Nyskaping, Vest-Agder Fylkeskommune og Innovasjon Norge for å få tilgang til verdifull kompetanse lokalt og regionalt.

Vekst i Lyngdal er en næringsforening, som er finansiert gjennom tilskudd fra Lyngdal kommune, medlemskap fra næringslivet og gjennom offentlige og private nærings- og reiselivsprosjekter.

Vekst i Lyngdal har for tiden 85 medlemmer fordelt på næring, handel og turisme.

Lygna næringshage er godt etablert i Lyngdal. Denne skal være en koordinator for, og en samlokalisering av kunnskapsbasert næringsvirksomhet, spesielt på å legge til rette for kunnskapsutvikling, bl.a. gjennom etablering av et fullt utstyrt multimedierom i næringshagen.

Lenke til Vekst i Lyngdal (VIL)

Lenke til Lygna næringshage

Turisme

Lyngdal er nest største reiselivskommunen i Vest-Agder, kun forbigått av Kristiansand.
Over 1200 kommersielle sengeplasser i reiselivsbedriftene i Lyngdal (+ privat utleie).
Over 1500 private hytter i kommunen.

Det er i tillegg planlagt 400 nye hyttetomter.
For å ta seg av reiselivssiden er det også etablert et turistkontor som har åpent hele året.  Turistkontoret er samlokalisert med Vekst i Lyngdal.

Lenke til turistkontoret

Handel

Lyngdal har lang tradisjon som regionalt handelssenter. Kundene settes alltid i fokus og servicenivået er svært godt. Lyngdal er det viktigste handelssenteret vest for Kristiansand, med en stor Handelspark på Rom samt en aktiv markedsforening i Alleen, sentrum av Lyngdal, Lyngdal markedsforening.

Stadig nye butikker og bransjer ønsker å lokalisere sin virksomhet til kommunen, bl.a. ut fra de tradisjonene vi har og vår svært gunstige geografiske plassering.

Lenke til handelsparken i Lyngdal

Lenke til hjemmesiden til Lyngdal markedsforening

Industri

Industriarbeider ved en mekanisk bedrift i Lyngdal.Lyngdal kommune er sterke på trebearbeidende og mekanisk industri, og det supplerende handel- og servicetilbud som genereres av disse næringene. Hausvik er det sjørettede industriområdet i Norge som har kortest vei til installasjonene i Nordsjøen. Det er dermed et naturlig område for opphugging, opprustning etc. av installasjoner samt for supplerende aktivitet. I tillegg til de store og tunge industriforetakene har kommunen en lang rekke andre interessante industribedrifter.

Lyngdal Havn

Lyngdal har en aktiv og god isfri havn med flere kaianlegg. Det er fast rutegående godstrafikk, både på Norge og utlandet.

Vi har svært gode forhold for opplag. Opplagsplassene ligger lett tilgjengelig, med kort avstand til servicefunksjoner etc.

Mer informasjon om havnevesenet i Lyngdal finner du i lenken under.

Lenke til informasjonsside om havnevesenet i Lyngdal

Landbruk

Landbrukseiendom med modent kornKommunens klima og øvrige naturgitte forhold ligger godt til rette for landbruk. Lyngdal kommune har lagt til rette for et spennende prosjekt som er kalt "Ny giv for landbruket i Lyngdal". Informasjon om prosjektet finner du under prosjektets side.

Lenke til Ny giv for landbruket i Lyngdal

Sist oppdatert: 30. oktober 2014