Ny i Lyngdal

Velkommen til Lyngdal

På denne siden har vi samlet informasjon og lenker som er nyttig for deg som er ny i kommunen.
Vi vil gjerne ha tilbakemelding om informasjon du savner, eller sider du ikke finner frem til på nettstedet. Meld gjerne fra til webredaksjonen, eller Servicekontoret.

Lenke til epost webredaksjonen.

Lenke til epost Servicekontoret.

Lyngdal kommune har utarbeidet et velkomstbrev til nye innbyggere, et velkomstbrev fra kommunen de nå bosetter seg i. Velkomstbrevet gir opplysninger om tjenester som kan være greit å vite for de som er nye i kommunen.

Velkomstbrevet kan lastes ned via denne lenken.

Vi anbefaler deg også å bruke søkemuligheten for å finne frem på nettsiden.

Hilsen fra ordføreren!

Det er min store glede å ønske deg velkommen til Lyngdal kommune.
Lyngdal er en by hvor både kultur, idrett, næringsliv og kommunale tjenester er i vekst og utvikling. Vi har et rikt aktivitetstilbud og en natur som gir muligheter for gode opplevelser. Bilde som viser Lyngdal kommunes ordfører, Jan Kristensen.
Her på hjemmesiden vår, www.lyngdal.kommune.no, får du oversikt over kommunens tjenester og aktivitetstilbud.
Vi har som mål at Lyngdal kommune skal være et sted hvor det er godt å bo, å arbeide og å leve. Som ordfører ønsker jeg at du som ny innbygger skal ha en god opplevelse av Lyngdal.
Jeg vil gjerne høre meninger, ris og ros – konstruktive tilbakemeldinger med forslag til hva kommunen som arbeidsgiver, tjenesteyter og samfunnsbygger kan bli bedre på.
Lyngdal er et sted hvor innbyggerne har lang tradisjon for å ta vare på og stille opp for hverandre og for lokalsamfunnet. Dugnadsånden er sterk i Lyngdal og vi har tro på at vi sammen kan få til mer.
Lyngdal kommunes slagord er «Vi vil - vi våger». Jeg tror du vil merke at dette er en rådende holdning i kommunen, og jeg håper at du som ny innbygger vil bidra til denne visjonen.
Vi som bor her er veldig glad i kommunen vår, og jeg håper at du også vil finne deg til rette og trives i Lyngdal.

Jan Kristensen,
ordfører

"Vi Vil – Vi Våger"

Lyngdal rådhus

Rådhuset består av et flott servicekontor som tar imot alle henvendelser til kommunen.
På rådhuset finner du også kommuneadministrasjonen og helsestasjonen.

Åpningstid for rådhuset er:
1.juni – 31.august Kl.: 08:00 – 15:00
1.september – 31.mai Kl.: 08:00 – 15:30

Lyngdal kultursenter KF

Lyngdal kultursenter KF, er et kommunalt foretak som er ansvarlig for å drive kulturhuset, i tillegg til å ivareta ansvarsområdene som tradisjonelt har lagt til kulturetaten i Lyngdal kommune. 

Daglig leder av foretaket er Jan Seland, som også er kultursjef.
Biblioteket ligger i kulturhuset er en møteplass for hele befolkningen, biblioteket er åpent alle hverdager, inkl. lørdager. 
Se åpningstider på bibliotekets nettside.

Barnehage

Lyngdal kommune har to kommunale barnehager. Barnehagene holder en god faglig standard med høy trivselsfaktor. De har gode uteområder og bruker skogen/naturen «rett utenfor gjerdet» flittig.
De sju private barnehagene i Lyngdal er en del av det varierte barnehagetilbudet i kommunen.
Lenke til barnehage-informasjon på kommunens hjemmeside. 
Hver vår gjennomføres hovedopptak samlet for både private og kommunale barnehager. Søknadsskjema er fullelektronisk. Det samme skjemaet benyttes dersom man søker barnehageplass gjennom året, eller vil søke om endring og permisjon. Ved oppsigelses av plass må eget skjema benyttes.

Skole og utdanning

Lyngdal kommune har fire barneskoler og en ungdomsskole.
I kommunen finnes også en privat barne- og ungdomsskole, samt videregående skoler.

Lenke til informasjon  om skoler i Lyngdal kommune på kommunens hjemmeside.

Politikk og innsyn

Under politikk og innsyn, kan du følge med hva som rører seg i det politiske livet i Lyngdal kommune. Her finner du informasjon om saker som blir tatt opp i formannskap, kommunestyre, unges kommunestyre og øvrige utvalg.
Møtene er åpne for publikum og holdes i kommunestyresalen på rådhuset.

Du vil også finne oversikt over den politiske organiseringen og hvem som er tilknyttet det politiske livet i Lyngdal kommune.

NAV

NAV Lyngdal ligger i Stasjonsgata 26, i bygget som blir kalt Postgården. Bygget ligger sentralt i Lyngdal sentrum. NAV yter både statlige og kommunale tjenester. Av kommunale tjenester er følgende delegert til NAV Lyngdal:

- Økonomisk sosialhjelp
- Økonomisk rådgivning
- Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad
- Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad
- Flyktning tjenesten
- Kommunalt rusarbeid
- Gjeldsrådgivning
- Deltakelse i boligsosialt arbeid (Husly)

Lenke til åpningstider NAV Lyngdal.

NAV har egen hjemmeside. Se under:

Lenke til NAV.

Fastleger i Lyngdal

Lyngdal legesenter administrerer fastlegeordningen i kommunen. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Lyngdal legesenter. Se under:

Lenke til Lyngdal legesenter.

Legevakt

Lyngdal har en interkommunal legevakttjeneste ved Flekkefjord sykehus.

Døgnbemannet nummer til legevakten er 38 39 11 00.

For øyeblikkelig hjelp – ring 113

Legevakttjenesten ved Flekkefjord sykehus er lokalisert i lokalene til Sørlandet sykehus HF Flekkefjord, inngang ved akuttmottaket fra kl. 16.00 - 08.00 hverdager og hele døgnet helg og helligdager. Legevakten har felles inngang og venterom med akuttmottaket.

Du kan lese mer om legevaktordningen for Lyngdal kommune på legevaktens hjemmeside. Se under:

Lenke til legevaktens hjemmeside.

Tannlege

Lenke til offentlig tannlege i Lyngdal

Lenke til tannleger i Vest-Agder

Politi

Lyngdal kommune tilhører Agder politidistrikt. Mer informasjon finner du på politiets hjemmeside. Se under:

Lenke til politiets nettside.

Lyngdal lensmannskontor - telefon: 38 34 26 50
Besøksadresse: Alleen 16, 4580 Lyngdal

For øyeblikkelig hjelp – ring 112

Brannvakt

Lyngdal kommune tilhører Brannvesenet Sør IKS, sammen med åtte andre kommuner på Agder.

Telefon: 38 27 01 10
Besøksadresse: Sorenskriver Fridrichsens gate 7, 4514 Mandal

For øyeblikkelig hjelp – ring 110

Lenke til Brannvesenet Sørs nettside.

Sykehus

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er områdesykehus for befolkningen i Agder-fylkene, og har også lokalsykehusfunksjon for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. Befolkningsgrunnlaget over 290.000.

Lister

Lyngdal kommune ligger i Lister-regionen, som består av kommunene Sirdal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og Kvinesdal.

Næringsliv, organisasjoner og kommuner i Lister har sammen etablert flere formelle samarbeid. Noen er organisert som egne virksomheter, andre som del av allerede eksisterende organisasjoner.

Renovasjon – avfall

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL), er kommunenes selskap for å ivareta kommunenes ansvar for renovasjonstjenestene.

Mottaksanlegg for avfall er lokalisert på Skjolnes i Farsund og på Skrumoen i Lyngdal. Anlegget i Lyngdal driftes av Gjenvinning Sør-Vest AS.
RenoNorden er fra 1. januar 2015 renovatøren for begge kommunene.
Lenke til RenoNorden.
Lenke til Gjenvinning Sør-Vest AS.
Lenke til Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL).

Velkommen til Listers vakre skjærgård

Skjærgårdsparken Lister finner du vest for Lindesnes/Spangereidkanalen, og øst for Åna Sira. Skjærgården i Lister er variert, et Norge i miniatyr.

Sørlandsbadet

Sørlandsbadet er et aktivt og attraktivt rekreasjonssenter i Lyngdal med helsebringende aktiviteter for hele familien. Vi har et flott badeland samt treningssenter, spa, velvære, kafé, fysioterapi og turløyper. Hele opplevelsessenteret har aktivitet, helse og velvære i fokus og vi dyrker livsgleden for familien. Vi jobber for at regionen skal tilby den beste rekreasjonsopplevelsen for familier på Sørlandet, og som et av de ledende badeland i Norge.

Lenke til Sørlandsbadets hjemmeside.

Sist oppdatert: 30. oktober 2014