Grafisk profil

Informasjon

På midten av 1800-tallet kom Lyngdal i rampelyset i norsk jordbruk. Grunnen var den lokale ferasen - lyngdalsfeet (lyngdalskua). Kommunevåpenet til Lyngdal kommune ble godkjent i 1987, og prydes av nettopp lyngdalskua.

Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og motivasjon. Kommunevåpenet er i nyere tid blitt rentegnet, og slagordet "Vi vil. Vi våger." er satt i system.

I profilhåndboken finner du et utdrag av designprogrammet. Du finner blant annet de viktigste grunnelementene, som er logo, fargeprogram, typografi og støtteelementer som også er tilgjengelig for nedlasting. Et designprogram kan ikke gi retningslinjer om all visuell kommunikasjon. Profilhåndboken viser grunnelementer i profilen som gir et mer helhetlig uttrykk.

Kommunen skal påse at kommunevåpenet blir benyttet i henhold til regelverket som beskrevet nedenfor. Det må derfor søkes om tillatelse til å bruke kommunevåpenet til et spesielt formål.

Slike henvendelser kan sendes til e-post: post@lyngdal.kommune.no, eller per post til postboks 353, 4577 Lyngdal.

Regelverk om bruk av kommunevåpen

Det er ikke noen egen lov for bruk av kommunevåpen i Norge, men regler for godkjenning, forbud mot misbruk og påbud om korrekte brukerområder.

Her kan du lese mer om regelverket:

Lenke til Kommunal- og moderniseringsdepartementets side om regelverk for kommunevåpen

Lenke til normalforskriften for bruk av kommunevåpen.

Lenke til straffelovens § 328 (4) som omhandler det generelle forbudet mot uhjemlet bruk av offentlig våpen, segl eller merke.

Lov om beskyttelse av varemerker av 3.3.1961 nr. 4 § 14 (3) har et forbud mot registrering av varemerker med offentlige våpen:
Lenke til lov om beskyttelse av varemerker.

Profilhåndbok

Her kan du laste ned Lyngdal kommunes profilhåndbok.

Lenke til profilhåndbok for Lyngdal kommune.

Nedlastbare filer

Det jobbes med å få lagt ut alle nedlastbare maler for Lyngdal kommune, via lenken nederst på siden. I øyeblikker er lenken tom. Er det spesielle maler du er på jakt etter, eksempelvis kommunevåpenet, kan du ta kontakt via epost:

Lenke til epostadresse

Lenke til nedlastbare maler

Sist oppdatert: 01. oktober 2014
Servicekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ole Aa. Brattfjord

Tittel: Enhetsleder/beredskapskoordinator

Telefon: 38 33 40 00