IKT

Informasjon

Lyngdal kommune har som målsetting å tilby innbyggere og næringsliv et digitalt førstevalg. Det investeres årlig i en rekke nye IKT-ressurser som inngår i organisasjonsutviklingsprosjekter der bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne ligger som hovedmålsetting. Lyngdal kommune har gjennom flere år arbeidet med gevinstrealisering av IKT-investeringer i samarbeid med bl.a. Universitetet i Agder.

Lenke til digitalstrategien Lyngdal kommune 2014

Strategisk IKT og driftssamarbeid

Lyngdal kommune har ikke en egen IKT-avdeling. IKT-ansvarlig og IKT-konsulent er ansvarlig for bestilling av IKT-ressurser i samarbeid med den enkelte enhet i kommunen. De er også ansvarlig for utarbeidelsen av kommunens strategiske IKT-plan.

Kommunens IKT-drift er satt ut til en ekstern leverandør. For tiden er Lyngdal sin driftsleverandør ASPIT.

Lenke til ASPIT

Kontaktinfo

IKT-ansvarlig, Kjell Andresen, lenke til epost IKT-ansvarlig

IKT-konsulent Trond Andresen, lenke til epost IKT-konsulent

Sist oppdatert: 30. oktober 2014
IKT

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Kjell Andresen

Tittel: IKT-ansvarlig

Telefon: 404 14 604

Kontaktperson: Trond Andresen

Tittel: IKT-konsulent

Telefon: 414 59 544