Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 946 485 764
Bankkontonummer: 3085 07 00202
Kontonummer skatt: 6345 06 10323

Telefon og post

Sentralbord 38 33 40 00
Telefaks 38 33 40 01

E-post til Lyngdal kommune

E-post til webansvarlig i Lyngdal kommune

Øvrig kontaktinformasjon finner du på den enkelte enhets informasjonssider.

Kontaktinfo til ansatte på rådhuset

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe er rådmannens nærmeste rådgivere i utviklingen av kommunen.

Rådmann, Norman Udland

IKT-ansvarlig, Kjell Andresen

Plan- og økonomisjef, Karl-Emil Erlandsen

Organisasjonssjef, Isabella Collett Sikel

Skolefaglig ansvarlig, Einar Handeland

Fagansvarlig barnehage, Oddrun Rekvik

Andre nøkkelpersoner

Kontaktinfo til enhetsledere finner du på den enkelte enhets side. For enkel og rask navigasjon, bruk gjerne søkefeltet på forsiden. Under finner du kontaktinfo til andre sentrale nøkkelpersoner på rådhuset. 

Skatt:

Økonomisjef, Jan Martin Kaarigstad

Konsulent, Kåre Oftedal

Konsulent, Astrid Seland

Landbruk:

Konsulent, Ingebjørg Kamstrup

Besøksadresse

Rådhuset
Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Postadresse

Lyngdal kommune
Postbok 353
4577 Lyngdal

Henvendelser

Alle henvendelser fra mandag til og med fredag mellom kl. 08:00 og kl. 15:30 (15:00) som ikke gjelder nødhjelp kan rettes til vårt Servicekontor på telefon 38 33 40 00.

Åpningstider dagtid: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30. Juni, juli og august til kl. 15.00.

Vakttelefoner

Viktige vakttelefoner etter kl. 15.30:

Hjemmesykepleie / Sykehjem

Enhet for hjemmebaserte tjenester - mobiltelefon 979 99 645 eller 979 99 646.
Lyngdal bo- og servicesenter - tlf. 38 33 43 00.

Enhet for tekniske tjenester

Mobiltelefon 945 06 086.
Feil og henvendelser vedr. bygg, vei og kommunaltekniske anlegg utenom ordinær åpningstid. 

Legevakt

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117.

Lyngdal har en interkommunal legevakttjeneste, Flekkefjord interkom. legevakt. Den er lokalisert i lokalene til Sørlandet sykehus HF Flekkefjord, inngang ved akuttmottaket fra kl. 16.00 - 08.00 hverdager og hele døgnet helg og helligdager.

Hvis du trenger mer informasjon om legevaktordningen kan du klikke på lenken under:

Lenke til infoside legevakt

Barnevern- og sosialtjenestens vakt

Alarmtelefonen for Barn og Unge: Telefon 11 61 11.
Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt.

I ukedager er den åpen fra kl. 15 om ettermiddagene og til kl. 08 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

Alarm- og hjelpetelefoner

  • Brann 110 - brann og akuttforurensning
  • Politi 112 - Politi og redningssentral
  • Medisinsk nødhjelp 113 - lege, ambulanse

Andre informasjonstelefoner og hjelpetelefoner - Klikk på denne lenken

Befalsvakt Brannvesenet Sør

Ved BRANN ring alltid 110.
Mobiltelefon 971 62 753 eller 957 72 353. 

Lensmannen i Lyngdal

Telefon 38 34 26 50.

Giftinformasjon

Ved mistanke om forgiftning ring 113.
Du kan også ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Krisesituasjon

Du kan kontakte Lyngdal kommune i en krisesituasjon.
Ring sentralbordet telefon 38 33 40 00 eller mobilnummer 915 22 169 (eller annet kunngjort nummer).

Sist oppdatert: 30. januar 2019
Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Norman Udland

Tittel: Rådmann

Telefon: 38 33 40 00