Organisasjonsavdelingen

Informasjon

Organisasjonsavdelingen finner du i rådhusets 2. etasje. Avdelingen gir støttetjenester innen personal- og organisasjonsarbeid til kommunens stab og tjenesteenheter, og har ansvar for kommunens lønningskontor.

Organisasjonsavdelingen har overordnet ansvar for å ivareta kommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dialogen med stab og tjenesteenheter er sentral i dette arbeidet.

Organisasjonsavdelingen har ansvar for rett lønn til rett tid for alle ansatte, og for samtlige lokale lønnsforhandlinger.

Til stab og tjenestenheter kan vi tilby spisskompetanse på tolking av lov- og avtaleverk, lokale reglementer og retningslinjer, tilsettingsarbeid, personalsaker, pensjonsordning og personforsikring.

  • Vi kan veilede i arbeidsmiljøutvikling og konflikthåndtering.
  • Vi kan gi generell rådgivning innen lønn, fravær, personal- og organisasjonsutvikling.
  • Videre kan vi bidra med kompetanseutvikling, prosjektarbeid og prosessarbeid.

Enhetsleder: Isabella Collett Sikel
Lenke til epost enhetsleder

Sist oppdatert: 27. oktober 2014
Organisasjonsavdelingen

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Isabella Collett Sikel

Tittel: Organisasjonssjef

Telefon: 38 33 40 00