Plan og økonomi

Informasjon

Plan- og økonomiavdelingen holder til i rådhusets 2. etasje. Avdelingen består av:

 • Kommunekassen
 • Kommunal skatteinnkreving
 • Overordnete kommunale planer
 • Diverse overordnete fellestjenester
 • Bevilling

Enhetsleder Karl-Emil Erlandsen er kommunens innkjøpsansvarlig.

Arbeidsoppgavene

Arbeidsoppgavene av økonomisk art er:

 • Regnskap
 • Fakturering
 • Skatt
 • Innfordring
 • Budsjett
 • Økonomistyring

I tillegg til kommunens regnskap føres det også regnskap for de kommunale foretakene Lyngdal kultursenter og Sørlandsbadet IKS.

Enhetsleder: Karl-Emil Erlandsen
Lenke til epost enhetsleder
Økonomisjef: Jan Martin Kaarigstad
Lenke til epost økonomisjef

Økonomidokumenter

Plan og økonomi utarbeier i nært samarbeid med rådmann økonomiplan, budsjett, årsberetning, årsregnskap og årsmelding som fremmes til politisk behandling. Se lenke under:

Lenke til innsyn økonomidokumenter

Sist oppdatert: 17. januar 2017
Plan og økonomi

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Karl-Emil Erlandsen

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Jan Martin Kaarigstad

Tittel: Økonomisjef

Telefon: 38 33 40 00