Plankontoret

Informasjon

Tjenesteenheten Plankontoret har ansvar for bygge- og delesaker, arealplanlegging og arealforvaltning. Plankontoret har også ansvar for landbruks- og viltforvaltning. Plankontoret har ansvar for klagebehandling, og for å forberede saker til politisk behandling. Plankontoret er samlokalisert med Tekniske tjenester i rådhusets 1. etasje.

Enheten er sammen med Tekniske tjenester sekretariat for:

  • Hovedutvalg for miljø, plan og drift (HMPD)
  • Plan- og byggekomiteen (formannskapet)

Lenke til Tekniske tjenester

Byggesaksveiledning

Plankontorets byggesaksbehandlere er lokalisert til Servicekontoret i rådhusets 1. etasje. Byggesaksbehandlerne er tilgjengelig for drop in-besøk hver fredag, mellom kl. 09-11.30 og fra 12.30 til 15.30 (kl. 15.00 i juni, juli og august). Utover dette må det gjøres avtale på forhånd.

Delesaker

Behandling av delesaker etter matrikkelloven er delegert til Servicekontoret.

Enhetsleder Plankontoret: Torhild Hessevik Eikeland
Lenke til epost enhetsleder Plankontoret

Enhetsleder Servicekontoret: Ole Aa. Brattfjord
Lenke til epost enhetsleder Servicekontoret

Sist oppdatert: 14. januar 2019
Plankontor

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Torhild Hessevik Eikeland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ingebjørg Kamstrup

Tittel: Fagområde jord, skog og vilt

Telefon: 38 33 40 00