Plankontoret

Informasjon

Tjenesteenheten Plankontoret har ansvar for bygge- og delesaker, arealplanlegging og arealforvaltning. Plankontoret har også ansvar for landbruks- og viltforvaltning. Plankontoret har ansvar for klagebehandling, og for å forberede saker til politisk behandling. Plankontoret er samlokalisert med Teknisk enhet i rådhusets 1. etasje.

Lenke til Teknisk enhet.

Byggesaksveiledning

Plankontorets byggesaksbehandlere er lokalisert til Servicekontoret i rådhusets 1. etasje. Her sitter de i skranken to dager i uken, onsdag og fredag, for å drive veiledning og mottakskontroll av byggesøknader. Nevnte dager treffer du byggesaksbehandleren i skranken mellom kl. 09-11.30 og fra 12.30 til 15.30 (kl. 15.00 i juni, juli og august).

Ønsker du møte med en byggesaksbehandler utenom disse dagene, må det gjøres avtale på forhånd.

Delesaker

Behandling av delesaker etter matrikkelloven er delegert til Servicekontoret.

Enhetsleder Plankontoret: Torhild Hessevik Eikeland
Lenke til epost enhetsleder Plankontoret

Enhetsleder Servicekontoret: Ole Aa. Brattfjord
Lenke til epost enhetsleder Servicekontoret

Sist oppdatert: 27. oktober 2014
Plankontor

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Torhild Hessevik Eikeland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ingebjørg Kamstrup

Tittel: Fagområde jord, skog og vilt

Telefon: 38 33 40 00