Rådmannen

Informasjon

Rådmannen i Lyngdal kommune smiler pent

Rådmann Norman Udland

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Rådmannen er leder av kommunens kriseberedskap.

Lenke til rådmannens lederavtale

Kontaktinformasjon til rådmannen

Postadresse: Postboks 353, 4577 Lyngdal
Besøksadresse: Prost Birkelands gate 4, Lyngdal rådhus 2. etasje
Telefon:  915 22 169
E-post:  nud@lyngdal.kommune.no

Lyngdal kommune har sentralt postmottak og det er ønskelig at også elektronisk post sendes til mottaket på e-post:

Lenke til epost Lyngdal kommune.

Årsrapport

Lenke til rådmannens årsmelding 2018

Økonomiplan med budsjett 2017-2020

Illustrasjon som viser forsiden av dokumentet økonomiplan med budsjett 2017 til 2020

Lenke til økonomiplan med budsjett for 2017-2020

Sist oppdatert: 27. mars 2019
Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Norman Udland

Tittel: Rådmann

Telefon: 38 33 40 00