Servicekontoret

Informasjon

Servicekontoret holder til i 1. etasje i Lyngdal rådhus, og er kommunens sentralbord, skranketjeneste og ansikt utad. Du kommer i tillegg lett i kontakt med oss via epost eller chattekanalen her på kommunens hjemmeside. Via Servicekontoret får du veiledning, informasjon og assistanse knyttet til de tjenester og tilbud kommunen har, og bistand til å finne fram i det kommunale og offentlige systemet. Servicekontoret har egen publikums-PC.

Lenke til epost Servicekontoret

Lenke til chat.

Enhetsleder er også kommunens beredskapskoordinator.
Lenke til informasjonsside om beredskap i Lyngdal kommune.

Digitale tjenester

Du kan i stor grad serve deg selv 24-7 via kommunens hjemmeside. Her finner du det meste av informasjon om tjenester, aktuelt fra kommunen, søknadsskjema, kartløsning, planverk, politiske sakspapirer, postjournal samt betalingstjenesten Infoland, der du kan bestille meglerpakke, nabolister, målebrev, ferdigattest, reguleringsplan og -bestemmelser mm.

Lenke til infoside om Infoland-tjenesten

Oppgaver

Rådmannen har delegert flere administrative oppgaver til Servicekontoret. Blant annet:

 • Bygge- og delesaker
 • Husbankens låne- og tilskuddsordninger
 • Bostøtte
 • Beredskap
 • Tildeling av parkeringskort og ledsagerbevis
 • Utleie av kommunale boliger
 • Tilfeldig utleie
 • Salg av kommunale boligtomter/tilleggsareal
 • Kommunale avgifter
 • Produksjonstilskudd og skogfond
 • Tilskudd avløsning/ferie/fritid
 • Servicekontoret assisterer også med nøkkelkort til kommunale bygg, booking av møterom, salg av bygdebøker mm.

Webredaksjonen, ansvaret for å drifte kommunens hjemmeside, er også lagt til Servicekontoret.
Lenke til epost webredaksjonen.

Åpningstider

Servicekontoret og rådhuset: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Sommertid (juni, juli og august) kl. 08.00 - 15.00.

Enhetsleder: Ole Aa. Brattfjord
Lenke til epost enhetsleder

Sist oppdatert: 01. oktober 2018
Servicekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Ole Aa. Brattfjord

Tittel: Enhetsleder/beredskapskoordinator

Telefon: 38 33 40 00