Tekniske tjenester

Om enheten

Tekniske tjenester er samlokalisert med Plankontoret i rådhusets 1. etasje.

Enhetens leder har kontor på rådhuset. I tillegg disponerer Tekniske tjenester et servicebygg på Grøndokkmoen med kontorer, verksted og lager. Her holder uteseksjonen og renholdstjenesten til.

Ansvarsområder

Enheten har et bredt virkefelt. Tekniske tjenester har forvaltnings-, vedlikeholds- og driftsansvar for alle kommunaltekniske anlegg samt kommunens eiendommer og veier. Enheten består av medarbeidere innen forskjellige yrkeskategorier som ingeniører, teknikere, fagarbeidere og renholdere.

Våre hovedoppgaver innenfor drift er:

  • Vannverk
  • Avløpsnett og renseanlegg
  • Kommunale bygg og eiendommer
  • Kommunale veier
  • Havn
  • Saker etter forurensningsloven

Lenke til forurensningsloven

Tekniske tjenester er også ansvarlig enhet for prosjektarbeid innenfor vei, vann, avløp og bygg.

Enheten er sammen med Plankontoret sekretariat for:

  • Hovedutvalg for miljø, plan og drift (HMPD)
  • Plan- og byggekomiteen (formannskapet)

Enhetsleder for tekniske tjenester er Zvezdana Malbasa.

Lenke til epost enhetsleder

Leder for uteseksjonen er Steinar Litland.

Lenke til epost uteseksjonen

Tekniske tjenesters døgnbemannede vakttelefon: 945 06 086 (NB! Mottar ikke SMS)

Sist oppdatert: 02. januar 2018
Tekniske tjenester

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Zvezdana Malbasa

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Teknisk vakttelefon

Telefon: 945 06 086