Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 – én kommune, ett valg

Informasjon

Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune – heretter kalt Lyngdal kommune. Det er nasjonale forskrifter som regulerer dette.

Valgdagen er mandag 9. september 2019.

Valgstyre og valgansvarlige

Valgstyret har hovedansvar for gjennomføringen av valget. De valgansvarlige utfører de administrative oppgavene.

Valgstyret for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i Lyngdal kommune 2019:

Reidun Bakken (leder), KrF Sten Sørensen (vara), KrF
Jan Kristensen (nestleder), H Per Jan Ougland (vara), H
Unni Nilsen Husøy, FrP Michael Stene (vara), Frp
Eivind Arnt Husøy, Ap Johan Ekeland (vara), Ap
Karsten Fidjeland, Sp Sebastian Sjøberg (vara), Sp
Torunn Tjomsland, V Tønnes J. Seland (vara), BL

Valgansvarlige i Lyngdal kommune:

 • Christer Birkeland - arkivleder Lyngdal
 • Lilly Ågedal - leder arkiv og servicekontor Audnedal
 • Kristine Valborgland - kommunalleder Audnedal
 • Berit K. Bogaard – post/arkiv og politisk sekretariat Lyngdal

Bilde av de to valgansvarlige i Audnedal kommune med valgurneBilde av de to valgansvarlige i Lyngdal kommune med valgurne

Valglister

Fristen for å stille liste til kommunestyrevalget 2019 utgikk 1. april. Sju listeforslag ble levert innen fristen. Disse ble formelt godkjent av valgstyret i møte 23. mai, og er her lagt ut til gjennomsyn. Via lenkene under kan du laste ned de godkjente valglistene. Valglistene er også lagt ut til gjennomsyn på Lyngdal rådhus og Audnedal rådhus, på servicekontoret.

Lenke til valgliste Arbeiderpartiet

Lenke til valgliste Fremskrittspartiet

Lenke til valgliste Høyre

Lenke til valgliste Kristelig Folkeparti

Lenke til valgliste Rødt

Lenke til valgliste Senterpartiet

Lenke til valgliste Venstre

Klagerett

Utdrag av valgloven § 6-8, klage:
Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå innført i manntallet.
De som får tilsendt valgkort (senest i begynnelsen av august), står i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for Lyngdal kommune ved henvendelse til rådhusene
og servicekontorene i Lyngdal og Audnedal.
Eventuelt epost til post@lyngdal.kommune.no.

Manntallslistene blir liggende ute til og med valgdagen 9. september 2019.

Dersom du ved en feil ikke er manntallsført, kan du kreve at feil blir rettet. Klagen må være skriftlig
med begrunnelse og sendes til: Lyngdal valgstyre, postboks 353, 4577 Lyngdal.
Epost: post@lyngdal.kommune.no

Her kan du forhåndsstemme

Husk legitimasjon og valgkort når du skal forhåndsstemme.

Mottak av ordinære forhåndsstemmer i perioden 12. august til og med fredag 6. september 2019 på følgende steder og klokkeslett:

 • Lyngdal rådhus, Servicekontoret.
  Åpningstider: 12.08. til 30.08., mandag-fredag kl. 8-15.
  02.09.-06.09. mandag-fredag kl. 8-15.30.
 • Lyngdal bibliotek, kultursenteret.
  Åpningstider: 12.08.-17.08. mandag tom lørdag kl. 10-15.
  Mandager og fredager i perioden 19.08.-06.09. kl. 10-16. Tirsdag, onsdag og torsdag samme periode kl. 10-19.
 • Audnedal rådhus, Servicekontoret.
  Åpningstider: 12.08. til 30.08., mandag-fredag kl. 9-15.
  02.09.-04.09. mandag-onsdag kl. 9-16.
  Torsdag 05.09. kl. 9-19.
  Fredag 06.09. kl. 9-12.
 • Siste torsdag før valget er det i tillegg anledning til å avgi forhåndsstemmer på biblioteket på Byremo fra kl. 15. til 19.

Lyngdal bo- og servicesenter (for beboere): Mandag 02.09. kl. 10-13.

Tidligstemmegivninger i perioden 1. juli tom. 9. august mottas kun på Lyngdal rådhus v/Servicekontoret, samt Audnedal rådhus, Konsmo.

Lørdag 10. august kan du avgi tidligstemme på Lyngdal bibliotek, kultursenteret, kl. 10-15.

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemming, kan avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. For å avtale ambulerende stemmegivning ta kontakt med valgansvarlig på telefon 960 93 458, eller på epost via lenken under. Forespørsler per post sendes til Lyngdal valgstyre, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke til epost valgansvarlig

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i annen kommune enn der du er innført i folkeregisteret, så husk å ta høyde for postgangen slik at forhåndsstemmen når fram til din hjemstedskommune i rett tid. For sent innkomne stemmmer forkastes.

Stemmelokaler og åpningstider på valgdagen

På selve valgdagen mandag 9. september gjelder følgende stemmesteder og åpningstider:

Krets Stemmested Åpningstid
Berge Lyngdal kultursenter kl. 10:00 - 20:00
Å Lyngdalshallen kl. 10:00 - 20:00
Vemestad Kvås sambrukshus kl. 13:00 - 18:00
Austad Grendehuset kl. 13:00 - 18:00
Konsmo Kommunestyresalen kl. 10:00 – 19:00
Byremo Audnedal omsorgssenter kl. 10:00 – 19:00

Medlemsoversikt stemmestyrene

Stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

Austad krets
Ragnhild Smesland, leder
Tor Jervid Gabrielsen, nestleder                                                                                   
Olav Skåte

Varamedlemmer:
Svein Kåre Pedersen
Linda Beck Håland
Eivind Belland

Berge krets
Bent A. Seland, leder
Bernhard Aas, nestleder
Turid K. Mydland

Varamedlemmer:
Karl Igland
Mariann Thiesen
Turid I. Johansen

Å krets
Arnold Dragland, leder
Birger Sløgedal, nestleder
Tone Jerstad Heiseldal

Varamedlemmer:
Tina Skoland
Synnøve Sådland
Oskar Foss

Vemestad krets
Asbjørn Stokkeland, leder
Frank Robert Gysland, nestleder
Anna Eikeland

Varamedlemmer:
Kjell Arne Johannessen
Geir Magne Hauge
Jorunn Brådland

Konsmo stemmestyre:
Silje Vervik, leder
Jon Lende
Anita Vasland

Byremo stemmestyre:
Torhild Birkeland, leder
Tone Valand
Evelyn Smedsland

Varamedlemmer til Konsmo og Byremo stemmestyre:
Hallgeir Fiddan
Solveig Håland
Terje Ågedal
Tom Valand

Aktuelle lenker

Diverse informasjon om «Valg 2019» finner du via lenken under.

Lenke til Valgdirektoratet

Kontaktinfo

Eventuelle spørsmål om «Valg 2019» kan rettes til Fellestjenesten i Lyngdal kommune, telefon 38 33 40 00, eller via epost:

Lenke til Fellestjenestens epostadresse

Valgvignett

Sist oppdatert: 01. august 2019
Fellestjenesten

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 960 93 458

Kontaktperson: Christer Birkeland

Tittel: Valgansvarlig

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Lilly Ågedal

Tittel: Valgansvarlig

Telefon: 38 28 20 00