Kontrollutvalget

Informasjon

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

Kontrollutvalget 

Følgende personer er valgt inn i kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019:

Vidar Skarpeid, leder (Frp)
Margit Hovland (H)
Torbjørn Ougland, nestleder (KrF)
Harald Lande (Sp)
Doris Høyland (Ap)

1.Helge Ege (H)
2.Ragnhild Limmesand (H)
3.Oddbjørg Bulæg (H)
1.Turid T. Håland (KrF)
2.Tor Arne Hestad (Sp)
3.Harald Storaker (V)
4.Ingrid Olsen (KrF)
5.Sigrun Hovden (V)

Sekretariat

Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Kontaktperson

Navn: Utvalgssekretær Willy Gill
E-post: willy.gill@asekretariat.no
Telefon:  909 56 246
Adresse: Postboks 120, Nesgaten 7
Sted: 4491 Kvinesdal

Sekretariatet ligger i 3. etasje i Kvinesdal Sparebank

Møteinnkalling og sakliste

Møteinnkallinger med sakliste til kontrollutvalget publiseres på siden som heter utvalgsmøter. Den finner du via lenken under:

Lenke til siden utvalgsmøter

Sist oppdatert: 11. november 2016