Planer og rapporter

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens viktigste strategidokument som skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og krav. Kommuneplanen har en samfunnsdel og en arealdel som det er viktig å sikre god sammenheng mellom.

Lenke til side for Kommuneplan 2014 - 2025 i Lyngdal kommune

Trafikksikkerhetsplan

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 03.09. 2015 trafikksikkerhetsplan for Lyngdal. Lenke til vedtatt planprogram under:

Lenke til trafikksikkerhetsplan 2016–2019

Sist oppdatert: 13. oktober 2017