Politisk organisasjon

Informasjon

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Formannskapet behandler alle økonomisaker i kommunen. Formannskapet behandler for øvrig saker i henhold til reglement, og fungerer som administrasjonsutvalg og havnestyre når slike saker står på dagsorden. Formannskapet fordeler også utredningsoppgaver til politiske komiteer.

Hovedutvalg for miljø, plan og drift (HMPD) behandler saker etter plan- og bygningsloven, unntatt kommuneplan og kommunedelplaner.

De to politiske komiteene, oppvekstkomiteen og omsorgskomiteen, fungerer som politiske verksted. De kan utrede saker på eget initiativ eller få saker fordelt fra formannskapet. Komiteene har innstillingsrett til kommunestyret og velger saksordfører som legger saken frem for kommunestyret.

Politisk organisasjonskart

Illustrasjon som viser den politiske organiseringen i Lyngdal kommune

 

Via lenken under finner du oversikten over medlemmene av politiske råd og utvalg med kontaktinfo:

Lenke til styrer, råd og utvalg i Lyngdal kommune

Politisk sekretariat

Lyngdal kommunes politiske sekretariat er lokalisert i andre etasje på rådhuset. Ved å følge lenken finner du mer informasjon om politisk sekretariat i Lyngdal kommune.

Lenke til politisk sekretariat

Ordfører Jan Kristensen

Jan Kristensen (H) er Lyngdal kommunes ordfører.  Ved å følge lenken kan du lese hans egen presentasjon av seg selv.

Lenke til side for ordfører Jan Kristensen

Sist oppdatert: 17. oktober 2016
Fellestjenesten

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Kari Belland

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00