Ordfører Jan Kristensen

 

Ordfører Jan Kristensen (H) i Lyngdal kommune

Jeg er født og oppvokst i Lyngdal kommune, gift og har to barn. Mitt bosted er Kvelland like ved den flotte elva Lygna og Kvellandsfossen, som med sine spesielle jettegryter er blant Lyngdal kommunes mange severdigheter.

Jeg ble ansatt i Lyngdal kommune i 1982, ved teknisk etat, og jobbet de første 15 årene som ingeniør innenfor kart og oppmåling. Deretter jobbet jeg med plan- og byggesaker både i teknisk etat og senere ved Servicekontoret, frem til våren 2010.

Fra 2010 til 2012 jobbet jeg som ingeniør ved Lista jordskifterett i Flekkefjord. Det siste året frem til valg av ordfører jobbet jeg som rådgiver ved plan- og driftsetaten i Hægebostad kommune, mest innenfor plan- og byggesaker, samt ulike prosjekter.

Jeg ble valgt inn i Lyngdal kommunestyre for Høyre i 2011. I de to første årene var jeg leder av hovedutvalget for plan, drift og miljø (HMPD).

Etter stortingsvalget 2013 har jeg sittet som ordfører i Lyngdal kommune, og ved kommunevalget høsten 2015 viste velgerne meg på nytt tillit, og jeg fortsetter som ordfører for perioden 2015-2019.

Til for alle innbyggere

Som ordfører i Lyngdal kommune ønsker jeg å fortsatt kunne fremstå som en person som skal være til for alle innbyggerne i kommunen vår. Jeg ønsker derfor å være tilgjengelig for dere, med en åpen dør for å ta i mot de som måtte ønske å stikke innom.

Om du har noe på hjertet, vil jeg også kunne nås på mobilnummer 955 59 950, eller på e-post via lenken under:

Lenke til epost ordfører

Lyngdal kommune har nettopp vedtatt og fått godkjent ny kommuneplan, og jeg brenner nå for å gå i gang med å gjennomføre de tiltak som planen omhandler og som blir svært viktig for Lyngdal kommunes fremtid og utvikling frem mot 2025. I denne prosessen er det viktig at kommunens administrasjon, politisk ledelse og næringslivet / innbyggerne spiller på lag for et best mulig resultat. I det kommende halvåret vil det for Lyngdal kommunes fremtid ha stor betydning å få på plass en fremtidsrettet korridor for ny firefelts E 39, med gode avkjørselsområder mot Lyngdal sentrum. Også i kommunereformprosessen blir 1. halvår 2016 svært avgjørende for Lyngdal kommunes fremtid.

Videre er jeg opptatt av at det jobbes for at viktige avgjørelser i størst mulig grad skal fattes av lokalpolitikere, slik at lokaldemokratiet styrkes til beste for våre innbyggere. En annen viktig ting for meg er at eiendomsretten, og enkeltmenneskets råderett over egen eiendom styrkes. Jeg har som ordfører for Lyngdal Høyre gått til valg på å gjennomføre partiets program, og vil derfor tilstrebe dette i størst mulig grad.

Bindeledd

Lyngdal kommune står påfølgende år overfor flere investeringer innenfor barnehage, skole, pleie og omsorg, og det vil også bli en spennende tid med igangsetting av planarbeidet for Bergsakerheia boligområde. På denne måten kan vi som politikere være med på å investere i en sunn utvikling, men samtidig være ansvarlige nok til å følge de faglige råd om å prioritere nøkternt inntil den økonomiske situasjonen bedres. For meg er det viktig at vi klarer å styre kommunen uten å måtte innføre eiendomsskatt.

Lyngdal kommune er i dag kommunens største arbeidsplass, og kommunen fremstår som svært effektiv sett i forhold til produksjon og levert tjeneste pr. ansatt. Jeg ønsker derfor å være et bindeledd mellom demokratiet og kommunens administrasjon, slik at brukeren til enhver tid blir satt i fokus, er tilfreds med de tjenester og den service som kan forventes og opplever Lyngdal kommune som et godt sted å bo, jobbe og besøke.

Mange hilsener fra

Jan Kristensen,
ordfører i Lyngdal kommune

Sist oppdatert: 01. desember 2015
Ordfører

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal