Utvalgsmøter

Informasjon

Denne siden inneholder oversikt over politiske møter som ikke ligger i modulen Politisk møtekalender (styrer, råd og utvalg / SRU), herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.

De siste møtene publiseres alltid øverst.

Plan- og byggekomiteen

Lenke til medlemsoversikt plan- og byggekomiteen 2015-2019

Lenke til instruks plan- og byggekomiteen

Plan- og byggekomiteen har møte fredag 29. januar 2016 kl. 13.00, Lyngdal rådhus, møterom "Plomma" (1. etasje, plankontor).
Via lenkene under kan du laste opp møteinnkalling og andre dokumenter til møtet:

Lenke til møteinnkalling 29.01.16

Lenke til anmodning økte bevilgninger Berge barneskole

Lenke til forslag utbyggingsavtale miljøgate

Lenke til illustrasjoner miljøgate

Kontrollutvalget

Møte i kontrollutvalget tirsdag 14. februar 2017, kl. 13.00

Sted: Formannskapssalen, Lyngdal rådhus.
Via lenkene under kan du laste opp dokumenter til møtet:

Lenke til møteinnkalling med sakliste KU 14.02.17

Rådmannen møter fra kl. 14.30 i forbindelse med sak 2.

 

Møte i kontrollutvalget tirsdag 25. oktober, kl. 13.00

Sted: Kommunestyresalen, Lyngdal rådhus.
Via lenkene under kan du laste opp dokumenter til møtet:

Lenke til møtebok KU 25.10.16

Lenke til møtebok KU 06.09.16

Lenke til møteinnkalling med sakliste KU 25.10.16

 

Møte i kontrollutvalget tirsdag 6. september, kl. 13.00
Sted: Formannskapssalen
Via lenkene under kan du laste opp dokumenter til møtet:

Lenke til møtebok KU 06.09.16

Lenke til møteinnkalling med sakliste KU 06.09.16

Lenke til referatsak 12, kommunens svar vedr. brann på Rom

Lenke til sak 16, budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Lenke til sak 17, prosjektplan mobbing i skolene

Politisk årshjul / møtekalender

Lenke til politisk årshjul for Lyngdal kommune

Lenke til politisk møtekalender (SRU)

Sist oppdatert: 22. mars 2017