Utvalgsmøter

Informasjon

Denne siden inneholder oversikt over politiske møter som ikke ligger i modulen Politisk møtekalender (styrer, råd og utvalg / SRU), herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.

De siste møtene publiseres alltid øverst.

Plan- og byggekomiteen

Lenke til medlemsoversikt plan- og byggekomiteen 2015-2019

Lenke til instruks plan- og byggekomiteen

Plan- og byggekomiteen har møte fredag 29. januar 2016 kl. 13.00, Lyngdal rådhus, møterom "Plomma" (1. etasje, plankontor).
Via lenkene under kan du laste opp møteinnkalling og andre dokumenter til møtet:

Lenke til møteinnkalling 29.01.16

Lenke til anmodning økte bevilgninger Berge barneskole

Lenke til forslag utbyggingsavtale miljøgate

Lenke til illustrasjoner miljøgate

 

Kontrollutvalget

 

Møte i kontrollutvalget, tirsdag 27.11.18 kl. 13.30

 

Sted: Lyngdal rådhus - kommunestyresalen.   

Etter planen møter administrasjonen fra kl. 13.30.


Lenke til sakshefte

Lenke til møtebok fra forrige møte

Papirversjon av saksdokumentene vil bli delt ut på møtet.

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig til undertegnede pr. e-post eller telefon 90 95 62 46.


Brev til kontrollutvalget fra Roger Blindingsvolden. Dette brevet settes opp som referatsak 03/18 på sakskartet etter avtale med leder.

Lenke til brev fra Roger Blindingsvolden

Lenke til svarbrev fra rådmannen

Lenke til analyse av Skrumobekken 11.11.18Med hilsen
Agder Sekretariat
Willy Gill
TLF 90 95 62 46

 

 

Møte i kontrollutvalget,  tirsdag 16.10.18 kl. 13.30

Sted: Lyngdal rådhus - formannskapssalen.

Det tas sikte på at møtet avsluttes mellom kl. 15 og 15.30.  

Etter planen møter rådmann fra om lag kl. 14.30.

Vedlagt følger sakshefte, møtebok fra forrige møte samt uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer.

Papirversjon av saksdokumentene vil bli delt ut på møtet.

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig til undertegnede pr. e-post eller telefon 90 95 62 46.

Lenke til saksliste 16.10.2018

Lenke til møtebok fra 12.06.2018

Lenke til signert uavhengighetserklæring - Lyngdal - Irene

Lenke til signert uavhengighetserklæring - Lyngdal - Lene

 

Møte i kontrollutvalget, tirsdag 12.06.18, kl. 13.00.

 

Sted: Lyngdal bo- og servicesenter.

Det tas sikte på at møtet avsluttes mellom kl. 15 og 15.30.  
Møter begynner med en presentasjon av Lyngdal bo- og servicesenter ved enhetsleder.
Vedlagt følger sakshefte + attestasjonsuttalelse fra revisor, samt møtebok fra forrige møte.
Forslag til årsmelding for kontrollutvalget for 2017 ettersendes så snart den er klar.
Papirversjon av saksdokumentene vil bli delt ut på møtet.
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.
Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig til undertegnede pr. e-post eller
telefon 90 95 62 46.

Lenke til sakshefte

Lenke til attestasjonsrapport fra revisor

Lenke til møtebok fra forrige møte, 16.04.18

Lenke til vedtatt årsmelding 2017 KU

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 ble vedtatt i utvalgets møte 12.06.18.

Årsmeldingen bes fremlagt for kommunestyret til informasjon.

Agder Sekretariat
Willy Gill

 

Møte i kontrollutvalget, mandag 16.04.18, kl. 13.00.Sted: Lyngdal rådhus.

Kultursjef møter kl. 13.00 for presentasjon av kulturforetakets årsregnskap mm.
Rådmann og skoleadministrasjon møter kl. 14.00 i forbindelse med orientering om arbeidet mot mobbing.
Rådmann og økonomipersonale møter om lag kl. 15.oo for presentasjon av årsregnskap mm. for kommunen.

Vedlagt følger sakshefte + separate dokumenter til sak 5, 6 og 8 som av tekniske årsaker ikke kunne legges inn i heftet.
Vedlagt følger også møtebok fra forrige møte.

Lenke til møteprotokoll 13.02.18

Lenke til sakshefte

Lenke til prosjektplan - Lyngdal - tildelinga av helse og omsrogstjenester

Lenke til ÅO 2017 - nummerert brev nr. 13

Lenke til revisjonsberetning 2017

Lenke til revisjonsberetning LK

 

Papirversjon av innkallingen (ikke kommunens årsrapport og årsmelding) vil bli delt ut på møtet.

 

Ifølge fastsatt møteplan skulle det vært avholdt møte i kontrollutvalget 10.04.18. Dette møtet flyttes til mandag 16.04.18 kl. 13.00 etter avtale med leder.

På dette møtet vil årsregnskapene for kulturforetaket og kommunen bli behandlet.
Kulturforetakets regnskap behandles først, og daglig leder for foretaket og økonomisjef møter fra kl. 13.00.
Kommunens årsregnskap behandles fra kl. 14.00 etter avtale med rådmann.

Møtet den 23.5 avholdes som planlagt.

Vedlagt følger møtebok fra forrige møte.
Det gjøres oppmerksom på at møteboken godkjennes endelig i møtet den 16.4.

Lenke til møteprotokoll KU 13.02.18

 

Møte i kontrollutvalget, tirsdag 13.02.18, kl. 13.00.

 

Sted: Lyngdal rådhus.

Via lenkene under kan du laste opp møteinnkallingen med sakliste og protokoll fra forrige møte.

Lenke til møteinnkalling med sakliste KU 13.02.18

Lenke til møteprotokll KU 17.10.17

 

Politisk årshjul / møtekalender

Lenke til politisk årshjul for Lyngdal kommune

Lenke til politisk møtekalender (SRU)

Sist oppdatert: 30. november 2018