Utvalgsmøter

Informasjon

Denne siden inneholder oversikt over politiske møter som ikke ligger i modulen Politisk møtekalender (styrer, råd og utvalg / SRU), herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.

De siste møtene publiseres alltid øverst.

Plan- og byggekomiteen

Lenke til medlemsoversikt plan- og byggekomiteen 2015-2019

Lenke til instruks plan- og byggekomiteen

Plan- og byggekomiteen har møte fredag 29. januar 2016 kl. 13.00, Lyngdal rådhus, møterom "Plomma" (1. etasje, plankontor).
Via lenkene under kan du laste opp møteinnkalling og andre dokumenter til møtet:

Lenke til møteinnkalling 29.01.16

Lenke til anmodning økte bevilgninger Berge barneskole

Lenke til forslag utbyggingsavtale miljøgate

Lenke til illustrasjoner miljøgate

Kontrollutvalget

 

Møte i kontrollutvalget tirsdag 13. februar 2018, kl. 13.00.

Sted: Lyngdal rådhus.

Via lenkene under kan du laste opp møteinnkallingen med sakliste og protokoll fra forrige møte.

Lenke til møteinnkalling med sakliste KU 13.02.18

Lenke til møteprotokll KU 17.10.17


Møte i kontrollutvalget onsdag 14. juni 2017, kl. 13.00.

Sted: Lyngdal rådhus - kommunestyresalen
Via lenken under kan du laste opp møteinnkallingen med sakliste.

Lenke til møteinnkalling med sakliste KU 14.06.17

 

Møte i kontrollutvalget onsdag 26. april 2017, kl. 08.30

Sted: Kommunestyresalen, Lyngdal rådhus, fra kl. 08.30 til 11.30.
Via lenkene under kan du laste opp møteinnkalling med sakliste og øvrige dokumenter til møtet:

Lenke til møteinnkalling med sakliste KU 26.04.17

Lenke til årsrapport KU 2016

Lenke til enhetenes årsmeldinger 2016

 

Møte i kontrollutvalget tirsdag 14. februar 2017, kl. 13.00

Sted: Formannskapssalen, Lyngdal rådhus.
Via lenkene under kan du laste opp dokumenter til møtet:

Lenke til møteinnkalling med sakliste KU 14.02.17

Rådmannen møter fra kl. 14.30 i forbindelse med sak 2.

 

Politisk årshjul / møtekalender

Lenke til politisk årshjul for Lyngdal kommune

Lenke til politisk møtekalender (SRU)

Sist oppdatert: 09. februar 2018