For folkevalgte

Informasjon

Praktiske sekretariatsfunksjoner for de forskjellige politiske utvalg og nemnder er lagt til Fellestjenesten. Enheten bistår også kommunens folkevalgte med framskaffelse av opplysninger, saksdokumenter m.m. Fellestjenesten tar også i mot melding om forfall og spørsmål om inhabilitet fra politikere.

Via lenken under finner du Lyngdal kommunes delegeringsreglement. Her er oversikt over hvilke politiske og administrative utvalg / roller som har fått delegert myndighet til å treffe beslutninger i kommunen.

Lenke til delegeringsreglement

Reglement for folkevalgte

Skjema for folkevalgte

Lover

Lovgrunnlaget for kommunens virksomhet
Norge har ikke grunnlovfestet lokaldemokratiet (kommunenivået). Kommunene har en egen lovgivning og er underlagt en rekke lover og forskrifter innen mange samfunns-, forvaltnings- og tjenesteområder.

Tre helt sentrale lover som regulerer virksomheten i kommunen er:

Andre nyttige lenker

Sist oppdatert: 01. november 2019