Postliste

Postlisten inneholder kommunens inn- og utgående dokumenter, og den oppdateres to dager etter at dokumentene er journalført. Dette for å kvalitetssikre internkontroll og saksbehandling. Lyngdal kommune publiserer ikke fulltekstdokumenter på nett, men dokumentene på postlista kan bestilles.

Vi gjør oppmerksom på at det nå ved overgangen til ny kommune er to postlister. En for ny kommune, og en for gammel kommune. Via lenken like under (Lyngdal kommune einnsyn) finner du postlisten for ny kommune.

Lenke til einnsyn Lyngdal kommune

Mer om hva du finner og ikke finner i postlisten 

For å søke i den offentlige postlisten må du først velge tidsrom (dato) for søket ditt. Det er alltid siste ajourførte journal som automatisk vises, og det er derfor ikke mulig å søke i postlisten etter den datoen.

  • Lyngdal kommunes personalarkiv, elevmappearkiv, barnemappearkiv og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystemer innen skole, omsorgstjenestene, helsestasjonen og NAV, som alle håndterer journaler med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.
  • Saksframlegg publiseres først når de er satt på sakskartet for utvalgsbehandling. Alle politiske utvalg finnes under hovedmenyen «Politikk og innsyn», og videre under fanen «Politiske møter (styrer, råd og utvalg)». Her ligger både møteinnkallinger og protokoller. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet etter Offentleglova.
  • Dokumenter som er unntatt offentlighet kan det begjæres innsyn i. Begjæringen kan også her bestilles via e-Innsyn eller sendes til post@lyngdal.kommune.no. Oppgi så presist som mulig hvilke dokumenter det ønskes innsyn i. Opplys også om du er part i saken. Da har du større innsynsrett.
Sist oppdatert: 11. oktober 2019