Skatteattest (Attest for skatt og merverdiavgift)

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Trenger du å dokumentere at du eller virksomheten din har betalt skatt og merverdiavgift, kan du be om få en skatteattest. Skatteattesten viser om du er à jour med innbetalinger til skattemyndighetene eller hva du ev. skylder (inkludert renter).

   Du må legge fram en skatteattest for å dokumentere at du eller virksomheten din ikke skylder skatt eller merverdiavgift, for eksempel ved:

   • anbud eller tilbud på varer og tjenester til offentlig sektor (også private oppdragsgivere kan be om skatteattest fra sine leverandører)
   • søknad om salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling
   • søknad om løyve for å drive person- og godstransport
   • søknad om løyve for å drive spesialisthelsetjeneste

   Når du skal legge fram skatteattesten, kan den ikke være eldre enn seks måneder.

   Målgruppe

   Du kan bestille attest for:

   Vilkår

   Samarbeidspartnere

   Skatteetaten (Attest for skatt og merverdiavgift)

   Veiledning

   Du bestiller selv attesten på nettsiden til Altinn. Du kan velge å få attesten på bokmål, nynorsk eller engelsk.

   Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten på Altinns nettside, kan du kontakte Skatteetaten eller skatteoppkreveren i kommunen for hjelp til å bestille.

   Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret i fylket kan gi nærmere opplysninger om ordningen med skatteattester.

   Saksbehandling

   Klage

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   næringsskatt, skattebetaling, skatt, skatterestanse, skattetrekk, forskuddsskatt, forskuddstrekk, utleggstrekk, restskatt, A-melding, arbeidsgiveravgift, ansvarskrav, inntekt, næring, merverdiavgift, moms, mva, virksomhet, firma, bedrift, selskap, enkeltmannsforetak, enkeltmannforetak, enkeltpersonforetak, enkeltpersonsforetak, foretak, organisasjon, leverandør, oppdragsgiver, bevilling, bevillingssøker, bevillingssøknad, løyve, løyvesøker, løyvesøknad, tillatelse, Altinn, attest, dokumentasjon, bevis, økonomi, regnskap
   Sist oppdatert: 08. august 2014